a) Sigaretten. Møte i Stortinget om fåren ved sigarettrøyking. b) Rundborddryfting på Sunnhordland folkehøgskule om sigarett-røyking
a) Sigaretten. Møte i Stortinget om fåren ved sigarettrøyking. b) Rundborddryfting på Sunnhordland folkehøgskule om sigarett-røyking

Halsnøy. U.år. 4to. Stensilerte ark i A-4 plastlomme. 5+4 s. Nokre kommentarar. (To små skodespel). Nynorsk.
#Pedagogikk