Christophersen, Tom / Hageberg, Otto  Hovedlinjer. Litteratur- og mediehistorie for den videregående skolen.
Hovedlinjer. Litteratur- og mediehistorie for den videregående skolen.
Forfattar:  Christophersen, Tom / Hageberg, Otto

263 s. Hefta. Restar av prislapp på framsida. Namnetrekk på tittelsida. Pen. 3. utgåva. Bokmål.
#Ordbøker