a) Landslaget Kunst i skolen. Årsmelding og regnskap 1977, 1981, 1978, 1983, 1982. b) Fleskummalerne og norsk billedkunst på 1800-tallet av Ingrid Reed Thomsen. c) Tidens bilde av Per B. Rekdal. d) Småhefte og brosjyrer "Kunst i skolen"
a) Landslaget Kunst i skolen. Årsmelding og regnskap 1977, 1981, 1978, 1983, 1982. b) Fleskummalerne og norsk billedkunst på 1800-tallet av Ingrid Reed Thomsen. c) Tidens bilde av Per B. Rekdal. d) Småhefte og brosjyrer

Oslo. Ulike år. Handelstrykkeriet. 8vo. Ulik pag. Stifta m. originalt omslag. Kvite ryggar. Stort sett pene. I alt 11 hefte og 10 brosjyrer. M.a. fargebilete av "Asfaltblomster" av Runa Førde, "Glassmaleri" av Håkon Bleken, "Vårnatt i Dyrlandsdalen" av Terje Grøstad. Bokmål.
#Kunst