ca. 50 s. Hefta. Bondeluten i reformasjonsårhundret, av Sølvi Sogner.
NOK: 80,00  Boknr: 408194
Næstved 1922. N.P. Christensens bogtrykkeri. 8vo.114 s. Originalt lysebrunt bind, brunt ryggbind utan ryggtittel. Nokre plettar, i bra stand. Innhald: 1: Om Provst Dr. Theol W. Fr. Engelbreth. 2: Stednavne i Strøby Sogn. 3: Mern kirke. 4: Næstved-smede gennem 250 år. 5: Et Par Smaaundersøgelser i Faxe Herreds Historie. 6: Holmegaard. 7: Aarsberetning fra Formanden. 8: Medlemsliste. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 513282
Oslo 1989. Komiteen for utvandringsseminaret. 8vo. 96 s. illustrert med foto og grafar. Kvitt omslag utan ryggtekst. Pen. Utvandring. Amerika. Sosiologi. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 909152
Oslo 2005. Aschehoug. 8vo. Komplett i 12 bind. Hefta. Lyse omslag med svarte og raude ryggtekstar. Liten svak kaffiflekk i botnsnittet på ei bok, elles er dette settet mest som nytt. "I forbindelse med 100-årsjubileet for unionsoppløsningen er Aschehougs Norgeshistorie kommet i ny utgave. Dette er det mest oppdaterte verket om vårt lands historie, skrevet av Norges fremste arkeologer og historikere. Den nye utgaven er i hovedsak en ren tekstutgave, men bøkene har flotte kart og diagrammer. Dette er et verk for hjem og skole, for studenter og biblioteker. Aschehougs Norgeshistorie er et historieverk skrevet for et bredt publikum. Her handler det ikke først og fremst om kriger, konger og stormenn; bøkene søker fremfor alt å gi et bilde av hvordan vanlige folk i dette landet har levd gjennom tidene" (Bokhandlarpris kr 1.299.00 for nytt sett). Bokmål.
NOK: 500,00  Boknr: 915082
Seld
Sande 1982. Historielaget. Stor 8vo. 32 s. Illustrert med foto, teikningar, vignettar og musikknotar. Stifta hefte. Lyst omslag. I god stand. M.a. Litt om hvalfangst. Stokke Sogns Vel. De gamle musikantene. Melsomvik som det var en gang. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909813
Oslo 1942. Fonna Forlag. 8vo. 132 s. Originalbind. Reparert med limband i ryggen. Elles noko slitasje. Bibliotekstempel. Stev frå Sogn på siste sida. Nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 333565
Førde. U.år. Øens Prenteverk. 8vo. 62 s. Hefta med originalt omslag. Kvit rygg utan tekst. Pen. Bibliotekhistorie frå Sogn og Fjordane. Av innhaldet: Eldste folkebiblioteket i Noreg. Etter frigjeringa. Mørketid. Nynorsk.
NOK: 175,00  Boknr: 40658
Oslo 1943. 2. utgåva. Fonna Forlag. Liten 8vo. 63 s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Pent uoppskore eksemplar. Andreas Barsnes (1883-1954) Sogning. Lærar, skulestyrar og ei drivande kraft i Det vestlandske målkontor. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908053
Oslo 1943. 2. utgåva. Fonna Forlag. Liten 8vo. 63 s. Hefta. Lyst omslag utan ryggtittel. Uoppskore eksemplar. Liten flekk på tittelbladet, elles pen. Andreas Barsnes (1883-1954) Sogning. Lærar, skulestyrar og ei drivande kraft i Det vestlandske målkontor. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 908054
Sandane 1969. Søreide Prenteverk. Stor 8vo. 384 s. Rikt illustrert. Burgunder granitobind med gyllen ryggtekst. Litt smuss i snitta, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 500,00  Boknr: 912056
Oslo 1939. Indremisjonsforlaget A/. 8vo. 125 (+ 3) s. Originalbind. Vareomslag med beige rygg og svart skrift. Lyse plettar på forsatsane. Namnetrekk. Boka elles heil og pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 218091
Oslo 1986. Grøndahl. Stor 8vo. 109 (+ 1) s. Ill. Originalbind m. smussomslag. Kvit rygg m. svart tekst. I god stand. Mensen Ernst, eigentleg Mons Monsen Øyri (1795–1843) var ei norsk løyparlegende frå Fresvik i Sogn. I 1832 sprang han frå Paris til Moskva, i følgje soga på 14 dagar. I 1836 skal han ha tilbakelagt Konstantinopel-Calcutta-Konstantinopel på 59 dagar. Bokmål.
NOK: 230,00  Boknr: 96266
Naustdal 1983. Sogn og Fjordane magasin A/S. 4to. 42 s. Ill. Stifta hefte. Bruksspor og noko smuss men i god stand. Arild og Reidun Færøy Bergstrøm. Per Sandal. Alf Steinsøy. Minnestoff frå Askvoll. Prentesvanten. Anna Karina Stang. Øyvind Botn. Jan-Magnus Bruheim. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 93055
Bergen 1987. Kyrkjesogelaget. 8vo. 136 s. Illustrert med foto. Lysingar. Hefta. Gråaktig omslag, kvit rygg med svart ryggtittel. Pen. Av innhaldet: Kirkeordinansen av 1537. Birkeland gamle kirke og de øvrige sognekirkene i Fana. Magister Kjeld Stub og ætti hans. Alfred Hauge blant hordalendingar og andre nordmenn. Litt om herrnhuterne i Bergen. Alv Askeland: Egil Lehmann. Presten, skalden, målmannen. Kyrkjone i Askvoll. Minneord om Sverre Riisøen. Ei stillferdig føregangskvinne: Cand. teol. Gjertrud Byre (1894-1971).
NOK: 150,00  Boknr: 96914
Oslo 1976. Maal og Minne. 8vo. Frå s. 101 t.o.m. s. 159. Stifta. Lys blått omslag. Lett gulna rundt kantane. Pent brukt. Generasjonsskilnad i indresognsmål. Doktordisputas ved Univeritetet i Oslo 1. februar 1975. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 3075
Førde 1978. 8vo. 412 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Helsing. Litt slitasje. Dedikasjon: "Til… med helsing frå Andreas Bjørkum". Nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 66774
Førde 1978. Øens Prent. 8vo. 413 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg m. svart tekst. Helsing. Pen. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 64043
Egersund 1988. R. Brandsberg. Stor 8vo. 441 s. Rikt illustrert med foto. Originalbind. Lyst smussomslag med svart ryggtekst. Lite sår i smussomslaget er teipa frå innsida. Elles er boka i god stand. Bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 908170
Florø 2004. Firdaposten. Stor 8vo. 278 s. Rikt ill. i fargar. Originalbind. Smussomslag. Grå rygg med kvit/svart tekst. Pen. M.a.: 17. mai-feiring i Sunnfjord. Vegopning i Ålfoten. Hurtigruter. Konfirmantar 2004. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 96826
Oslo 1997-98. 4to. Ulik pag. Hefta m. originale omslag. Kvite ryggar m. svart tekst. Rikt ill. i fargar. Pene. Samla i kassett. M.a.: Statoil på Tjeldbergodden. mannheller fegekai, Sogndal.
NOK: 200,00  Boknr: 66876
Førde 1981. 8vo. 111 s. Hefta m. originalt omslag. Raud rygg. Helsing. Pen. Av innhaldet: Handel med husdyr frå Sogn og austover i eldre tider. "Dei kom frao ei skarve husmannshytta". Folketru og segner. Nokre få bilete. Begge målformer.
NOK: 100,00  Boknr: 53674
Kristiania 1920. 8vo. 471 s. i alt. Halvsjirting originalbind. Grå ryggar m. gullfargedekor og raude felt. Litt slitasje. Forteljinga startar i Sognefjorden 1762 og går fram til1801. Bokmål.
NOK: 190,00  Boknr: 420635
Oslo 1990. Sogn videregående skole. Stor 8vo. 125 s. Illustrert med kart, svart/kvit-bilete og -teikningar. Originalt brunt kartonasjebind med kvit ryggtittel. Pen. Tittel på framsida: "Nadderud og Vestre Grav Vel. 75 årsberetning 1916-1991 - fra bondeland til forstadsbebyggelse - fra pionerånd til trafikkproblemer". Bokmål.
NOK: 165,00  Boknr: 97926
Kristiania 1923. 4to. 33 s. Stifta m. originalt omslag. Litt skribleri på baksida. Av innhaldet: Til Norges Fiskerier (hymne til silden) av sogneprest Thorne til Haaland. En søn paa sjøen av Alf Harbitz. Paa slotsbal hos generalguvernøren av Arvid Skappel. Mange bilete og lysingar. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 54492
Fjærland 2012. Fjærland sogelag. 4to. 43 s. Mange ill. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. M.a.: Om Anders J. Bøyum. M/G Snorre / Kari. Breutvikling i Fjærland sidan 1860-talet. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 77110
Oslo 1974. Den Norske Turistforening. 8vo. 222 s. Illustrert med ein del svart-kvittfoto, kartskisser og teikningar. Hefta. Omslag med foto frå seterliv i Stølsheimen, kvit rygg med svart ryggtittel. I god stand. Variert innhald frå gamal og nyare tid i desse stroka.
NOK: 90,00  Boknr: 516461
Oslo 1999. Det Norske Samlaget. 4to. 128 s. Gjennomillustrert med fargefoto. Dikt av vestlendingar. Presentasjonar og kulturhistorie. Originalbind. Lysegrønt smussomslag med foto. Mest som ny. Ei praktbok! Vestland. Hordaland. Sogn og Fjordane. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 914438
Førde 2007. Penna forlag. Liten 4to. 224 s. Rikt illustrert i fargar. Originalbind. Grønt smussomslag med kvit ryggtekst. Nær som ny. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 99965
Oslo 2005. Lunde Forlag AS. Liten 8vo. 123 (+1 blank) s. Hefta. Lysegrå med kvit og svart ryggtittel og svart forlagsmerke nedst. I god stand. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 910272
Bremanger 1981. Utgjevar: Bremanger Sogenemnd / Bremanger Kulturstyre, 8vo. 167 s. illustrert med foto. Hefta. Lysebrunt omslag med svart ryggtekst. Svak fuktsjold på bakomslaget, elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 909151
Oslo 1998. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 377 s. Kart på forsatsane. Mange bilete. Originalbind. Fleirfarga smussomslag. Svart rygg med gul og raud ryggtekst. Pen. Politisk historie. Lokalhistorie. Kulturhistorie. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 912202
Oslo 1998. Det Norske Samlaget. Stor 8vo. 377 s. Kart på forsatsane. Mange bilete. Originalbind. Fleirfarga smussomslag. Svart rygg med gul og raud ryggtekst. Litt slitasje på smussomslaget, boka elles er i god stand. Politisk historie. Lokalhistorie. Kulturhistorie. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 912203
Oslo 2016. Novus forlag. Stor 8vo. 323 (+1) s. Hefta. Gråleg mjukbind med grå og svart ryggtekst. Pen. Artiklar på nynorsk, bokmål og engelsk av m.a. Per Boje, Dag Gjestland, Erik Rudeng, Olav Njølstad, Helge Pharo og Guri Hjeltnes.
NOK: 240,00  Boknr: 912936
Oslo 2009. Samlaget. 8vo. 234 (+ 4) s. Hefta. Originalt grønt omslag med lys ryggtittel. Mest som ny. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 96876
Fjaler 1998. Fjaler Sogelag. 8vo. 63 (+1) s. Illustrert. Stifta hefte. Grått omslag med bilete på framsida. Nokre notat på side 22 og 23. Pen. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 911796
Førde u.å. [1965]. Utgjevar: Sunnfjord Fylke av D. N. T. Stor 8vo. 217 s. Portrett. Hefta. Originalt lyseblått omslag med svart ryggtittel. Pen. Losje - fråhaldssak - Lokalhistorie Sogn og Fjordane. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 910268
Originalt omslag. 218 s. Losje - fråhaldssak - Lokalhistore Sogn og Fjordane.
NOK: 160,00  Boknr: 327928
Førde (1965). Stor 8vo. 218 s. Hefta med originalt omslag. Pen. Handskrive oversendingsbrev til bladstyret i Gula Tidend, datert 9. juni 1965, frå Mads Flokenes ligg ved. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 908093
U. stad. U. år. [1961] NSB. 8vo. 4 s. Bilete på framsida, kart bak. Samanbretta ark med trykk på alle sider, i plastlomme. Jernbane. Jernbanehistorie. Tysk.
NOK: 60,00  Boknr: 69879
Oslo 1951. Grøndahl & Søns Boktrykkeri. Stor 8vo. 160 s. Hefta. Grått omslag med svart ryggtittel. I god stand. Trondenes kirke. Dei hamle kyrkjone i Vik i Sogn - av professor Knut Robberstad.
NOK: 125,00  Boknr: 98108
Tvedestrand 2021. Norsk Jernverkmuseum. Stor 8vo. kvadratformat. Rikt illustrert. Brunt kartonasjebind med kvit ryggtittel. Mest som ny. Industrihistorie. Jarnverk. Omnar. Familebedriften Ulefos Jernverk. Nicolai Benjamin Aall (1805-1888) og hans naturhistoriske samlinger. Utviklingen av økonomisk ulikhet på Baasland og Næs Jernverk på 1700-tallet. Jernets kosmiske og geologiske historie - fra big bang til Barbudalen. Driften i Sørlandets jerngruver. Ovnermed hjortemotiver fra Sognedalens Jernverk. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 909871
Leikanger 2000. 4to. 80 s. Stifta hefte. Grått omslag med bilete. I god stand. Med relevante vedlegg og kart i fargar. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 908094
Oslo 1993. Det norske Samlaget. 4to. 172 (+4) s. Rikt illustrert med foto. Originalbind. Smussomslag med foto. Blå rygg med kvit ryggskrift. I god stand. Industrihistorie. Lokalhistorie. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 914038
Bergen 1981. 2. opplag. Bygdesogenemnda for Kyrkjebø. Liten 4to. 307 (+13) s. Raudt kunstskinnbind med gullfargeskrift. Pen. Fitje, Brekke, Tue, Sande, Mjølsvik, Dyrdal, Skoltestrand, Fuglsbø, Søreide, Hest, Åkre, Vattekar, Vadheim, Fossen, Ramsli, Berge, Håland, Dale, Flæte. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 99968
Andebu 1975-1982. Utgitt av Andebu kommune. Store 8vo. 597 + 785 + 827 s. Rikt illustrerte. Originale grå tekstilbind med gyllen ryggtekst i brunt felt. Settet er mest som nytt. I: Kulturbind. II: Gårds- og slekshistorie Andebu hovesogn. III: Gårds- og slekshistorie Høyjord og Kodal. Bygdebøker. Vestfold. Bokmål.
NOK: 1 600,00  Boknr: 908879
Stifta 16 s. i stor 8vo utan år og stad. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 103560
Leikanger 1974. Sogn samskipnad av D.V.I.F. Liten 8vo. 104 s. Religion. Indremisjon. Sogn. Lekmannsarbeid. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 910271
Kristiania 1917. Liten 4to. 209 s. Illustrert med historiske foto. Hefta. Lysegrønt omslag med grøn ryggtekst. Omslaget noko oppflisa og teipa nedst i ryggen. Materien i god stand. Bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 906661
Bergen 1991. John Griegs Forlag. 4to. 48 s. Illustrert. Grønaktig kartonasjebind. Kvit skrift på blå rygg. Små bruksspor.
NOK: 100,00  Boknr: 96822