Upaginert. Hefte. Pent. Ørstakoret med solistar.
NOK: 110,00  Boknr: 314422
70 s. Hefta. 37 s. med songar. Føreord av Erling Røyneberg. Ein del bilete. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 408392
Oslo 1950 - 1951. 8vo. 30s. Stifta hefte. Inneheld: Innledning "ITI - de internasjonale teaterinstitutt". Rollebesetning til "Vår ære og vår makt" og annonser. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 206741
36 s. Stifta hefte. Format 11 x 15 cm høgdeformat. God stand. Inneheld mellom andre desse songane: At far min kunne gjera (Åsmund Vinje), Blant alle lande i øst og vest (Ole Vig), Brøyte seg rudning (Vilhelm Krag), Dagen var fager (Lars Eskeland), Dei gamle fjell (Ivar Aasen), Dei stod på Stiklestad (Per Sivle), Dei vil alltid klaga og kyta (Ivar Aaasen), Det Dagast i Noreg (Jens Tvedt), Det folk som fræt vil vera (Elias Blix), Det stig av hav eit alveland (Arne Garborg), Du gamle mor, du sliter arm (Aasmund Vinje), Du herre som er sterk og stor (J.L. Runeberg i Rasmus Flo si omsetjing), Eg levde mellom berg og knaus (Anders Hovden), En ungdom som er sterk og sunn (Bj. Bjørnson), Fagert er landet (Anders Hovden), Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund ved Barstad og Støylen), Fram norske gutar, fram (Ivar Mortensson Egnund), Gud signe Noregs land, (Arne Garborg), Gud signe vårt dyre fedreland (Elias Blix), Handa hans far min (Anders Hovden), Her ser eg fagre fjord og bygder (Aasmund Vinje), Herre Gud, ditt dyre namn og æra (Etter Petter Dass ved Anders Hovden), Himmelseke fader, herleg utan like (Elias Blix), Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Anders Hovden), Ja lat oss strida og lat oss tru. (Arne Garborg), Kunnskap skal styra rike og land (Aasmund Vinje), Kva vi vil, ungdomsflokk? (Etter Chr. Hambro ved B. Sudmann),Lei, milde ljos (Newman ved Peter Hognestad), He heiser vårt flagg (Per Sivle), Med Jesus vil eg fara (Elias Blix), Milde Gud og folkefader (Skard), Min gode fagre barneheim( Sven Moren), Målet hernnar mor (A. Reitan), No er det plantefest (Anders Hovden), No livnar det i lundar (Elias Blix), Bo Soli bakom blåe fjell (Elias Blix), Sjå no er det dag og no er det tid (Per Sivle), Som Vesterhavet det driv mot strand (Anders Hovden), Vakna, vakna! (Lars Eskeland), Å leva det er å elska (Anders Vassbotn).
NOK: 80,00  Boknr: 406707
Oslo 1976. Triangelforlaget. 8vo. 255 s. Høgdeformat. Originalt grønt plastomslag. Utan ryggtittel.
NOK: 120,00  Boknr: 325607
Oslo 1957. Statens ungdoms og idrettskontor. 8vo. 111s. Originalbind. Grøn sjirtingrygg utan tittel. Litt slitasje.
NOK: 90,00  Boknr: 327324
Bondeungdomslaget Ervingen 1970. 8vo. Upaginert. Lyst ryggstifta hefte. Pent. Nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 338093
Bondeungdomslaget Ervingen 1970. 8vo. Upaginert. Lyst ryggstifta hefte. Pent. Nynorsk.
NOK: 70,00  Boknr: 338094
London 1878. Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington. 550 songar. 12mo. Heilsjirting originalbind. Brun rygg u. tekst. Namnetrekk. Normal slitasje. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 413848
Oslo 1936. Cappelen. 12mo.Lyseraudt kartonasjebind, brunt ryggbind. Boka er svært vellesen, med mykje rabling, spesielt fremst i boka. Men boka er tolleg bra i innbindinga og alle sider er med. Boka inneheld 616 songar og salmer, dei fleste på nynorsk. Godkjend av Kyrkje- og Undervisningsdepartementet ved skriv den 25. juni 1936. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 517183
Seld
Noreg 1981. Tiden Norsk Forlag. 8vo. 85 s. Illustrert med nokre foto og teikningar. Med noter til songane. Hefta. Originalt gult omslag med teikning, mørkeblå ryggtittel. Boka er som ny. Tekster på engelsk og norsk.
NOK: 150,00  Boknr: 515136
Noreg, udatert. Norges sangerlag. Miniatyr. 96 s. Stifta. Lys beige omslag. Etter måten i god stand. Kjente norske songar, med noter til. landsmål.
NOK: 60,00  Boknr: 516626
Oslo 1973. Andaktbokselskapet. 12mo. 156 (+5) s. Mørkeraudt bind, utan ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. Nokre få skrivne merknader, litt slitt utanpå, elles i bra stand. Alle songane er med noter.
NOK: 70,00  Boknr: 516753
Oslo 1956.Typografia boktrykkeri. 12mo. 29 (+2) s. Stifta. Gult, brunt og kvitt omslag. Heftet er i svært god stand. Songar på nynorsk og bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 516756
Oslo 1949. Noregs Boklag. 12mo. 36 s. Stifta. Originalt beige omslag. Skade på omslaget, elles i god stand. 62 songar på landsmål og nynorsk. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 515556
Oslo 1981. Fellesskap i Kristus. Haugerud menighet. 8vo. 295 (+9) s. Hefta. Originalt lys beige omslag, pålimt kvitt ryggbind utan ryggtittel. Boka er i god stand. Boka inneheld 345 songar med noter til og gitargrep.
NOK: 100,00  Boknr: 515026
Oslo 1967. Aschehoug. 12mo. 397 (+3) s. Hefta. Original mørkeblått omslag med gullfarga ryggtittel og dekor. Boka er heilt som ny. Boka kom første gong ut ca. 100 år tidlegare enn denne. Denne utgåva er revidert, mange songar er tatt vekk og nye komne til.
NOK: 100,00  Boknr: 515662
London 1971. Wolfe Publishing LTD. 12mo. 190 s. Hefta. Blå og kvit rygg med svart skrift. Ørlite slitasje på omslaget. Pen materie. Engelsk.
NOK: 80,00  Boknr: 223493
Stavanger 2013. 4to. 100 s. Rikt ill., mykje i fargar. Hefta m. originalt omslag. Raud rygg m. sølvfarga tekst. Ulesen. Pen. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 82217
Oslo 2002. Harald Aadnevik. 4to. Upaginert. Illustrert. Hefta. Kvit rygg utan skrift. I god stand.
NOK: 180,00  Boknr: 97081
Seljord 1998. Telemark Mållag. 8vo. 134 s. Hefta. Gul rygg med svart skrift. Pen bok. Av innhaldet: Eg har sett eit land med fri flyt av fossar. Beltespretting. Per Højholt - kjent dansk diktar med ukjend fortid i Telemark. ST. Niklus i Eidsborg stavkjyrkje. Songen gjennom alle tider. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 219729
Oslo 2012. Samlaget. 8vo. 268 (+ 1) s. Originalbind med smussomslag. Svart rygg med kvit tekst. Nær som ny. Det er eit stort tap for den vestlege sivilisasjonen at den norrøne litteraturen er så lite kjend. Av den grunn har den før-kristne fortida vore overlaten til fri fantasi, anten eit harmonisk paradis eller eit blodig kaos. Men ifølgje eddadikt og saga hadde ikkje heidningane dårlegare styring med impulsane sine enn folk har no. Sjølv om det nok hende at dei slo kvarandre i hel, sette dei like mykje pris på lov og orden som oss. Ikkje ein gong når det gjeld naturgitt mannleg trong til kontroll med kvinnene, finn ein støtte der, for styrke og ærekjensle var like attraktivt hos kvinner som hos menn. Kulturhistore. Litteraturhistorie. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 916436
Seld
Oslo 1974. Tiden Norsk Forlag. 8vo. 83 s. Musikknotar. Lyst Kartonasjebind svart ryggskrift. Stempel. Nummerlapp på ryggen. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 902770
U.s. 2001. A5. 24 s.Stifta hefte. Som nytt. Programhefte til oppsetning av korstykket. Illustrert og med bilete av Ørstakoret. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 70508
Oslo 1993. Aschehoug. 8vo. 71 (+1 blank) s. Originalbind. Gjennomsiktig privat omslag. Kvit med mørkeblå ryggtittel. Biblioteksutgåve. Pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 550360
Oslo 1993. 8vo. 71 s. Aschehoug. Originalbind. Lysegrønt smussomslag med blå og raud ryggtittel. Mest som ny. Hanne Aga (1947-2019) var ein lyrikar som lever vidare i dikta sine. I 1990 fekk ho Blix-prisaen og året etter vart ho tildelt kunstnarløn frå Staten. Ho debuterte i 1981 med diktsamlinga "Skjering i lys". Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 901015
Oslo 2000. Samlaget. 8vo. 99 s. Hefta. Brunt omslag med gul ryggtekst. Liten brett i høgre hjørne på framomslaget. Elles i god stand. Samlaget poesi. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 903237
Agder 1992. Agder Historielag. 8vo. 132 pag. s. Grønt hefte med svart ryggskrift. Annonsar. Bilete. Ei aning slitasje langs kantane, elles nær som ny. Av innhaldet: Fra havre til bensin. Drag av samferdsla i Setesdal - sett fra Valle. Fra rutebilens historie i Songdalen. Gårdsgrenser i Birkenes. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 223081
Oslo 1952. Indremisjonsforlaget. 8vo. 206 (+1) s. Illustrert med teikningar og biletplansje. Ryggsjirtingbind. Lyseblå rygg med gyllen ryggtekst. I god stand. Svenske Oscar Ahnfelt (1813-1882). Komponist og lekpredikant. Han skreiv mellom anna melodien til songen "Blott en dag". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 914409
Songe 2000. O.J. Alfsen. 4to. 45 s. Illustrert med kart, foto og faksimilar. Stifta hefte med gråleg omslag. Små eseløyre, elles i god stand. Alliert flyaktivitet over Gjerstad, Vegårshei og Risørområdet 1944-1945. Historien om det engelske Stirlingflyet som ble skutt ned av tysk nattjager ved Vierli våren 1945. Vellykket flyslipp i Gjerstadskogen høsten 1944. Hvem var de ukjente flygerne som drev i land ved Risør høsten 1944?. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 912238
Edinburgh/Glasgow. U.å. E. Köhler. Liten 8vo. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Grå rygg m. slitasje. Engelsk.
NOK: 120,00  Boknr: 39106
Kristiania 1917. Alb. Cammermeyers Forlag. Lars W. Swanstrøm. Sjette auka utgåve. 12mo. 449 s. Priv. bd., med grøn tekstilrygg. Utan ryggskrift. Bærer preg av alder og bruk. Materien er heil. Gotisk skrift. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 217016
København 1899. Det Nordiske Forlag. 8vo. 281 s. Eitt bilete. Halvskinn privatbind med to opphøgde band, utan ryggtittel. Namnestempel på smusstittelbladet. Ei solid og fin bok. Adam Gottlob Oehlenschläger (1779–1850), dansk romantisk forfattar av dikt og skodesepel. Han har mellom anna skrive den danske nasjonalsongen "Der er et yndigt land". Dansk.
NOK: 160,00  Boknr: 916488
Seld
Oslo 1978. Gyldendal. Stor 8vo. 258 s. Illustrert med nokre teikningar, faksimilar og noter til nokre songar. Limhefta. Grått pappbind med teikning, svart og grå ryggtittel. Boka er i svært god stand. Innhaldsrik biografi om diktarpresten. Boka inneheld og mange songar skrevne av Petter Dass. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 517201
Oslo 1990.Aschehaug. 8vo. 88 s. Originalt lyst kartonasjebind med mørkeraud og grøn ryggtittel. Pen. Med spørsmål i grupper: Lett blanding, Norske artister, 50-årene, 60-årene, 70-årene, 80-årene. Ti i skuddet. Barnas viser. Film, Norsk på norsk, Melodi Grand Prix. Ja-nei. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 902768
London 1973. Faber and Faber. 542 s. 8vo. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Kaffeflekk på omslaget, pen inni. Engelsk.
NOK: 110,00  Boknr: 413909
159 s. Hefta. Svart rygg med rosa og kvit skrift. Litt smuss. Oktav. Engelsk.
NOK: 80,00  Boknr: 314413
Oslo 1979. Noregs Boklag. 8vo. 206 s. Ein del ill. Originalbind. Svart rygg m. dekor og kvit tekst. Litt slitasje. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 86498
Stavanger 1936. Dreyer. 8vo. 226 s. Ein del ill. Hefta med gulaktig originalt typografisk omslag. Pent, delvis uoppskore eksemplar. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 96490
Stavanger 1936. Dreyers Forlag. 8vo. 225 (+1, +2 blanke) s. Illustrert med svart/kvit-bilete, faksimilar og musikknoter. Limhefta. Uoppskore. Uhøvla i side- og botnsnittet. Gul med mørke spetter. Smuss i toppsnittet. Pen.
NOK: 150,00  Boknr: 527230
Stavanger 1936. Dreyer Forlag. 8vo. 226 s. Nokre portrettfoto. Hefta. Gult omslag utan ryggtekst. Uoppskore eksemplar i god stand. Holger Barkved (1897 - 1963) frå Bjørheimsbygd i Rogaland. Samlar, lærar, musikar og skribent. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 910903
Oslo 1996. Det Norske misjonsselskap, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Det Vestlandske Indremisjonsforbund, Norsk Luthersk Misjonssamband, Den indre Sjømannsmisjon, Den Norske Israelsmisjon, Den norske Santalmisjon, Den norske Sjømannsmisjon, Norges Samemisjon, Norsk Søndagsskoleforbund. I kommisjon hos Lunde forlag. Liten 8vo. 439 (+1 blank, +13, +1 blank) s. Illustrert med musikknoter og svart/kvit-teikningar. I god stand. Songar på bokmål og nynorsk og eit sørafrikansk vers (siyahamba). Ordning av søndagsskuletimen for dei ymse alderstrinna er med i boka.
NOK: 120,00  Boknr: 917064
London. U.å. Marshall, Morgan & Scott. 8vo. 96 s. Hefta med originalt lyseblått omslag. Kvit rygg utan tekst. I generelt god stand. 108 songar med notar. Engelsk.
NOK: 150,00  Boknr: 96494
Oslo 2020. Det Norske Samlaget. 8vo. 234 (+1, +1 blank, +1, +3 blanke) s. Originalbind. Smussomslag. Lysegrått med litt grøn dekor. Svart og lysegul ryggtittel og svart forlagsmerke nedst. Stjernestempel i botnsnittet. Pen. Helga Songøygard Battin (f. 1989) er ein norsk forfattar, og dette er debut-romanen hennar. Ho syner oss i denne boka kor ulike vegane inn i vaksenlivet kan vere, og at det ofte er lettare sagt enn gjort å bli vaksen. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 552210
Tromsø 2001. Polar Forlag. Stor 8vo. Tverrformat. 141 s. Rikt illustrert med foto. Gråleg kartonasjebind med raudleg ryggtekst. Pen. Film. Finnmark. Korsong. Musikk. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 912804
Oslo 1973. Tiden. 8vo. 44 s. Musikknotar. Illustrert kartonasjebind. Kvit rygg med svart ryggsakrift. I god stand. Stein Ove Berg (1948-2002). Låtskrivar, visesongar og journalist. Gav ut åtte musikkalbum i perioden 1974–1981. Den mest kjende visa hans er truleg "Manda' morra blues". Bokmål.
NOK: 220,00  Boknr: 913611
Oslo 1990. De Norske Teatres For. 8vo. 192 s. Originalbind. Svart rygg m. kvit skrift. Mange ill. Helsing. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 425317
Kristiania 1908. Olaf Norli. 8vo. 63 s. Illustrert. Hefta. Omslaget er slite og trådhefta på amatørvis. I plastlomme. Han gamlke Ola. Det unge paret. Ho Halldis Friggtun. Mori sin song. Smilekista. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 94410