Agder Historielag 1992  Årsskrift nr. 68. Red.: Sturla Ertzeid m. fl.
Årsskrift nr. 68. Red.: Sturla Ertzeid m. fl.
Forfattar:  Agder Historielag 1992

Agder 1992. Agder Historielag. 8vo. 132 pag. s. Grønt hefte med svart ryggskrift. Annonsar. Bilete. Ei aning slitasje langs kantane, elles nær som ny. Av innhaldet: Fra havre til bensin. Drag av samferdsla i Setesdal - sett fra Valle. Fra rutebilens historie i Songdalen. Gårdsgrenser i Birkenes. Bokmål.
#Agder