(Norsk songbok).  Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag, Utarbeidd av ei nemnd på grunnlag av Olaus Alvestad: Norsk songbok, utgjevi av Noregs Høgskulelæralag. 3. upplaget
Norsk songbok for ungdomsskular og ungdomslag, Utarbeidd av ei nemnd på grunnlag av Olaus Alvestad: Norsk songbok, utgjevi av Noregs Høgskulelæralag. 3. upplaget
NOK: 100,00
Seld
Forfattar:  (Norsk songbok).

Oslo 1936. Cappelen. 12mo.Lyseraudt kartonasjebind, brunt ryggbind. Boka er svært vellesen, med mykje rabling, spesielt fremst i boka. Men boka er tolleg bra i innbindinga og alle sider er med. Boka inneheld 616 songar og salmer, dei fleste på nynorsk. Godkjend av Kyrkje- og Undervisningsdepartementet ved skriv den 25. juni 1936. nynorsk.
#musikk