Barnesangboka  Barnesangboka
Barnesangboka
Forfattar:  Barnesangboka

Oslo 1996. Det Norske misjonsselskap, Det norske lutherske Indremisjonsselskap, Det Vestlandske Indremisjonsforbund, Norsk Luthersk Misjonssamband, Den indre Sjømannsmisjon, Den Norske Israelsmisjon, Den norske Santalmisjon, Den norske Sjømannsmisjon, Norges Samemisjon, Norsk Søndagsskoleforbund. I kommisjon hos Lunde forlag. Liten 8vo. 439 (+1 blank, +13, +1 blank) s. Illustrert med musikknoter og svart/kvit-teikningar. I god stand. Songar på bokmål og nynorsk og eit sørafrikansk vers (siyahamba). Ordning av søndagsskuletimen for dei ymse alderstrinna er med i boka.
#Musikk