Stang, Emil  Utvalgte emner av rettergangsmåten i straffesaker. 3. utg
Utvalgte emner av rettergangsmåten i straffesaker. 3. utg
Forfattar:  Stang, Emil

Oslo 1961. Tanum. 8vo. 130 s. Ryggsjirting originalbind. Blå rygg m. gullfargeskrift. Understrekingar og kommentarar. Namnetrekk. Litt slitasje. Bokmål.
#Jus