Stang, Emil  Overgangen til socialismen. Noen hovedlinjer
Overgangen til socialismen. Noen hovedlinjer
Forfattar:  Stang, Emil

Kristiania 1920. Det norske Arbeiderpartis forlag. Liten 8vo. 16 s. Stifta hefta. Oransje omslag. Omslaget er dårleg, materien i god stand. I plastlomme. Populære smaaskrifter om socialiserngsspørsmålet IV. Bokmål.
#Essay/filosofi