Oslo 1972. Gyldendal. 8vo.206 s. Illustrert. Originalt blått sjirtingbind. Smussomslag. Lys rygg med mørk tittel. Omslaget er litt slite men boka er pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 16864
Oslo 1985. Cappelen. 8vo. 71 (+ 1) s. Hefta. Kvit rygg med svart skrift. Pen. Helsing. Pen. Skodespel for amatørar av Rune Belsvik i samarbeid med barne- og ungdomsgruppa i Stord Teaterlag. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 217810
Oslo 1970. J. W. Cappelens Forlag. 8vo. 95 s. Illustrert av Arvid Andreassen. Hefta. Grønt originalomslag. Små bruksspor.
NOK: 150,00  Boknr: 340004
Stord 1930. S. Botnens Boktrykkeri. 8vo. 32 s. Stifta hefte. Originalt teikna omslag. Namnetrekket til norsk forfattar. I god stand. I plastlomme. Otto Bjelland (1886-1982). Lærar og klokkar, spelte fele. Dikt og syngjespel. Eit kvæde om Olav Haraldsson. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 903453
Bergen 1985. Utgjeve av Bjørgvin bispedømeråd og biskopen i Bjørgvin. 8vo. 143 s. Illustrert med foto. Bolk med lysingar. Hefta. Omslag med fargebilete av Leirvik kyrkje på Stord. I god stand. M.a. Oversyn over kristne folkehøgskular, kristen vidaregåande skular, leirstader, friviljuge kristeege organisasjonar og institusjonar. Oase-rørsla og kyrkjelydane i Bjørgvin. Intervju med Thor With. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 96919
Originalband. Smussomslag. Oktav. 193 s. Som ny. Stempel: Frå Forlaget. Frå Stord. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 48188
Oslo 1996. Samlaget. 8vo. 193 s. Originalbind. Vareomslag med blåaktig/grå/svart rygg. Raudoransje ryggskrift. Ulesen. Frå Stord på 50-talet. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 338632
Oslo 1970. Tiden. 8vo. 246 s. Mange ill. Originalbind. Kvit rygg m. svart/blå tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 79066
Oslo 1994. Sesam. 8vo. 233 s. Mange ill. Originalbind. Blåsvart rygg m. kvit tekst i raudt felt. Namnetrekk. Pen. Dansk.
NOK: 125,00  Boknr: 74181
Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. 8vo. 145 s.+ annonseavdeling. Hefta. Blå mønstra rygg utan skrift. Nokre rettingar, elles pen. Av innhaldet: Vinteren og aprildagane 1940. Grubearbeiderane på Stord 1865 - 1875. Beretning om den økonomiske tilstand i Fitje herred 1876 - 1880. "At være Forlignelse Comisarius for Stordøens Præstegjeld". Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 207508
Stord 1948. 8vo. 37 s. Stifta m. originalt omslag. Lys rygg. Pen. Christian Bang Vidsteen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 92618
Stord 1928. Stord Bokhandel. 8vo. 30 s. Stifta. Utan omslag. Tittelbladet noko slitt, elles pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 3906
Rommetveit 1983. Stord lærarhøgskule. 4to. 44 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Som ny. Av innhaldet: Språk og språksyn i ABC-verka. Forfattarbesøk i skulen. Adaptsjonar i barnelitteraturen. Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 415299
Rommetveit 1981. Hystad skule/Stord lærarhøgskule. 4to. Ulik pag. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg u. tekst. Som ny. "Litteratur i bruk". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 415297
Kristiania og Kjøbenhavn 1909. Gyldendalske Boghandel. Nordisk Forlag.8vo. 94 s. Hefta. Grått omslag med blå ryggtittel. Pen. Jean Fridolf Johannesen Føyen (1878-1942). Jean Føyen vart fødd i Stord hjelpefengsel, der mora, Axeliane Johannesdotter Østreim sat fengsla. Ho var dømt til seks månedars straffearbeid. Guten vart sett bort til gardbrukarparet Ingeborg og Johannes Føyen på Stord. Jean Føyen debutertet med denne diktboka. I 1911 kom han med novellesamlinga "Menneskers liv" og i 1924 gav han ut humoreska "Feriefryd". Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 902784
Stord 1929. 8vo. 37 s. Stifta m. originalt omslag. Pen. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 86984
Stord 1998. S. Folkemuseum og Sogelag. 227 s. + lysingar. 8vo. Hefta m. originalt omslag. Brun mønstra rygg med. kvitt tekstfelt. Ein del bilete. I god stand. M.a.: Ei utvandrar-soge frå Tysnes. Fra dagliglivet på Økshamaren fyrstasjon i siste halvdel av 1800-tallet. Mannen i Håkelen - ei segn frå Fitjarøyane. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 343392
Stord 1998. S. Folkemuseum og Sogelag. 227 s. + lysingar. 8vo. Hefta m. originalt omslag. Brun mønstra rygg m. kvitt tekstfelt. Ein del bilete. Pen. M.a.: Ei utvandrar-soge frå Tysnes. Fra dagliglivet på Økshamaren fyrstasjon i siste halvdel av 1800-tallet. Mannen i Håkelen - ei segn frå Fitjarøyane.
NOK: 150,00  Boknr: 422664
Stord 1989. Sunnhordaland Trykkeri. Stor 8vo. 255 s. Hefta. Lys lilla m. svart ryggskrift. Noko skeiv rygg og nokre bruksspor. Mange notat og understrekingar i boka. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 342101
Sunnhordland 1970. Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. 8vo. 83 s. + annonser. Hefta. Grønt/kvitmønstra omslag utan ryggskrift. I god stand. Av innhaldet: Det gamle segni om dråpet på Øvrehus. Det rak so mangt i sjøen. Litt om lækjeråder og helsestell i farne tider. "Floraen på Stord. Med tillegg om fuglelivet og dyrelivet på staden". Nynorsk.
NOK: 120,00  Boknr: 340307
Oslo 2016.Vårt Land / Egmont. 4to. 80 s. Rikt illustrert. Hefta. Besj rygg med gyllen ryggskrift. Pen. Med tekstar av m.a. Laura Djupvik, Bjørn Sortland, Eyvind Skeie, Levi Henriksen og Arne Berggren.
NOK: 140,00  Boknr: 908296
Oslo 2018.Vårt Land / Egmont. 4to. 80 s. Rikt illustrert. Hefta. Grøn rygg med gyllen ryggskrift. Pen. Med tekstar av m.a. Kari Veiteberg, Tomm Kristiansen, Sondre Bratland og Svein Tindberg.
NOK: 140,00  Boknr: 908298
Oslo 1969. Cappelen. Brei 8vo. 207 (+1 blank) s. Illustrert med musikknoter, svart/kvit-bilete og -teikningar. Originalt sjirtingryggbind. Grøn med svak, gullfarga ryggtittel. Slitasje på ryggen og i hjørna. Litt skeiv rygg. Pen. Songbok berekna på ungdomsskulenivå. Eit lite musikkleksikon bakarst.
NOK: 150,00  Boknr: 527259
Bergen. 1966-73. Utgjevar: Stord Herad. Stor 8vo. 428 + 815 + 459 s. Rikt illustrert. Originale raude skinnryggbind med gyllen ryggtekst og overtrekk i besj stoff. Eit flott sett. Nynorsk.
NOK: 1 800,00  Boknr: 909672
Oslo 1999. Forsythia Forlag. Pocketformat. 132 s. Brunmønstra rygg med kvit skrift. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 87965
Oslo 1999. Forsythia Forlag. Pocketformat. 132 s. Brunaktig rygg med kvit skrift. Ulesen. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 92466
Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 1988. 8vo. 165 s. + annonsar. Hefta. Omslag med lillamønstra rygg utan skrift. Pen bok. Inneheld bl. a.: Sæbøtunet. Bygde-tunet i Etne, 1938 - 1988. Eit skifte i Espevær 1779 - 81. Øydegarar og ny busetnad i soknene Fitjar og Stord ca. 1350 - 1660.
NOK: 130,00  Boknr: 92001
Sunnhordland 1987. 8vo. 126 (+ 1) s. + annonseavdeling. Hefta. Omslag med grå/svart mønstra rygg utan skrift. I god stand. Inneheld m. a. Fem gardar på Stord i seinmiddelalderen. Den Hollandske arven og Ole Jonsson Hjortnes. Dukanes kolerakyrkjegard. Om tørking og røyking av sild. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 207604
Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag 1988. 8vo. 165 s. + annonsar. Hefta. Omslag med mønstra rygg utan skrift. Pen bok. Inneheld bl. a.:Sæbøtunet. Bygde-tunet i Etne, 1938 - 1988. Eit skifte i Espevær 1779 - 81. Øydegarar og ny busetnad i soknene Fitjar og Stord ca. 1350 - 1660. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 207494
Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. 8vo. 143 s. + annonseavdeling. Hefta. Grønmønstra rygg utan skrift. Nær som ny. Inneheld bl. a.: Prolog ved opninga av Nerheimstunet i Ølen den 18. august 1984. Spreidde trekk frå vår postsoge og utviklinga av postsambandet i bygdene våre. Skipsbygging på Stord. KNM "Stord" i kamp. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 207505
Oslo 1974. Universitetsforlaget. 8vo. Paginert 2-88. Limhefta. Originalt omslag. Kvit rygg. Pen. Frank Klaussen: Skinner. En dialog uten emne. Bjørnar Kristensen: Sofistene, Sokrates, og Skinner - En refleksjon over deres posisjoner i samband med begrepene overbevise/overtale. Willy-Svein Johansen, Marit Hernes, Peter N. Arbo: Et forsøkpå en kritisk vurdering av noen hovedpunkter i B. F. Skinneres bok "Har vi råd til frihet?" i lys av den seinere tids positivismekritikk. Tom Sørby, Hans Petter Saxi, Kjell-Ivar Petterson: Positvismekritikk og samvfunnsvitenskapelig grunnlagsdebatt. Signe Hemmingsen: Synspunkter på skolastikken. Wenche Figenschow, Vigdis Stordahl, Ottar Skagen, Tor-Vidar Eilertsen, Peggy Danielsen: Om Malerrapporten og dens modeller. Torbjørn Hansen: Drøft og ta stilling til følgende utsagn: "Om vi slapp å bry oss med filosofiske problemstillinger, ville vi kunne arbeide mer effektivt med særdisiplinene våre, både som studenter og forskere. Dermed ville vi bli bedre fagfolk.".
NOK: 100,00  Boknr: 12803
Stord 1881/82. 8vo. Svart granitolbind ned blindtrykk. Utan ryggtittel. Gyllent namnepreg. Svak sprekk i indre fals framme, elles i god stand. Handskrivne minner frå læarar og medelevar på lærarskulen. Stutte merknader med blyant om kvar læraraene kom i arbeid, dødfall mm. Interessant kulturhistorie!.
NOK: 450,00  Boknr: 902676
Stord 1993. Eige forlag. 8vo. 227 (+ 1) s. Ill. Hefta. Lysegrøn rygg med kvit tekst. Nokre småskadar (skrap) på framsida. Helsing på tittelbladet. Boka framstår som ulesen. Emil Moe (1915-2002), distriktslege i Værøy og Austevoll. Biografiar. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 911255
Seld
Stord 1929. "Den 7de Juni". 8vo. 93 s. Hefta med originalt omslag. Lys rygg. Fuktflekkar på omslaget og dei siste sidene. To bilete. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 412994
Oslo 1981. Nordisk Politiidrettsforbund. 4to. 463 s. Mange Illustrert Originalbind. Raud skinnrygg m. gyllen tekst i svart felt. Pen. M.a.: Kritisert frihetsberøvelse. Terrorbombe mot 1.mai-tog. Postordre på topplan. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 98730
Stord 1997. Eige forl. 4to. 176 s. gjennomillustrertustret med flotte fargebilete. Originalbind. Smussomslag, lillaaktig/grå rygg med kvit tekst. I god stand. Bileta også med engelsk tekst. Signert på tittelbladet: "Med helsing frå Jan Rabben". Nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 76037
Stord 2001. Eige forlag. Stor 8vo. 118 s. Illustrasjonar av Torill Berger Falk og Nils Eivind Horneland. Lyst originalbind med brun ryggtittel. Namnetrekk. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 96827
Oslo 1965. Kunst i skolen. 8vo. 31 s. Stifta m. originalt omslag. Grå rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 70672
Orkanger 1989. Utgjevar: Stordal kommune. Stor 8vo. 505 s. Illustrert med, foto, teikningar, faksimilar og kart. Originalbind, Lyst smussomslag med svart og brun ryggskrift. Pen. Bygdebøker. Møre og Romsdal. Nynorsk.
NOK: 500,00  Boknr: 908982
119 s. 8vo. Orig.bd.Falma rygg med gullfara dekor. Litt slitne kantar. Namnetrekk. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 319284
Stord 1949. Serprent or Frå Fjon til Fusa. 8vo. Stifta hefte. 10 (+2 blanke) s. Nokre rettingar, tilføyingar og understrekingar utført av dei to professorane. I god stand. I plastlomme. Dedikasjon til Dr. Ingeborg Hoff frå forfattaren (Professor Olai Skulerud). Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 40614
Innstilling frå Distriktshøgskulenemnda i Stord. Nemnda vald av kommunestyre juli 1968. Innstillinga ferdig juni 1969. Liten 4to. 18 s. Kart. Tabellar, foto. Stifta. Pent brukt. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 40637
Oslo utan år. Utan forlag. Liten 8vo. 12 sider, upaginert. Illustrert med musikknoter. Stifta. Grønt og kvitt hefte med svart tittel og grønfarga illustrasjon på framsida. Omslaget har litt smuss på fram- og baksida, men heftet er heilt og godt leseleg. Bokmål.
NOK: 50,00  Boknr: 550854
Stord u.å. Stor 8vo. 200 s. + lysingsbolk. Limhefta. Originalt fiolett omslag. Pen.
NOK: 125,00  Boknr: 10544
Stord 1998. Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. 8vo. 277 (+19) s. Illustrert med nokre foto. Hefta. Gulbrunt plastomslag med foto, kvitt ryggtittelfelt med svart ryggtittel. Pent og heilt eksemplar. Band 78. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 510704
Stord 2000. Sunnhordland Folkemuseum og Sogelag. 8vo. 236 (+20) s. Illustrert med nokre foto. Hefta. Grønt plastomslag med foto, kvitt ryggtittelfelt med svart ryggtittel. Pent og heilt eksemplar. Band 80. nynorsk.
NOK: 140,00  Boknr: 510705
Stord. U.å. (1924). Utgjeve av Sunnhordland Folkemuseum og sogelag. 8vo. 38 s. Stifta hefte med originalt typografisk omslag. Pent. Frå innhaldet: Bygdemuseet og sogelaget. Om prestevalg i Norge i reformasjonstiden. Um svartekunster og truer og meir slikt i Etne. Smørsundkjerringi. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 39821
Stord 1926. Utgjeve av Sunnhordland Folkemuseum og sogelag. 8vo. 56 s. Hefta. Grønaktig omslag utan ryggtittel. I god stand. Innhald: Soga um skottejentene og Utskrift av jordebøker og matrikkel (Sveio). Fiordu skipreida. Dei gamle jektene. Tri gamle dokument frå Finnås. Skule-Nils. Ei reis til Smørsundkjerringi. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 901854
Stord 1932. Utgjeve av Sunnhordland Folkemuseum og sogelag. 8vo. 48 s. + lysingsbolk. Hefta. Grønaktig omslag utan ryggtittel. Pent. Frå innhaldet: Ein Helsebrunn på Finnås i Sunnhordland i 1778. Litt frå Bjoa. John Simonsen Sakseid klokker til Finnås. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 901855
Stord 1975. 8vo. 105 s. + lysingar. Hefta m. originalt omslag. Blåspraglete rygg. Ein del bilete. Pen. Av innhaldet: Gamle Lerdølen. Den gamle landhandelen. Bergverksdrift i Ølve og Hatlestrand.
NOK: 150,00  Boknr: 418189