Kristiania 1918. Utan forlag. 8vo. 36 s. Stifta. Blått hefte med svart tittel. Bibliotekseksemplar. Namn på tidlegare eigar på framsida. I god stand. Militærpolitikk. Utenrikspolitikk. Dyrtids- og krisepolitikk, Grundlovssaker. Interpellationer. Jordspørsmaalet. Kommunikationsvæsen. Koncessionspolitikk. Skattepolitikk. Skolepolitik. Socialpolitikk. Vasdragspolitikk. Ytringsfrihet, asylret m.v. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 43026