Telesoga. November 2006  Telesoga. Volume 27. November 2006. Number 2
Telesoga. Volume 27. November 2006. Number 2
Forfattar:  Telesoga. November 2006

Utan stad 2006. Telelaget of America. 8vo. 35 s. Illustrert. Stifta. Kvitt hefte med svart/kvit-illustrasjon og svart tittel på framsida. Etikettar og namn på adressat på baksida. Litt smuss på framsida. Pent. Redaktør: Alice Kirn. Engelsk.
#L