576 s. + oversikt, tabeller og kart. Orig. heilshirt.bd. med nokon flekker. 2. opplag. Namnetrekk. 8vo. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 314231
Oslo 1991. Verbum. (Andaktsbokselskapet) Stor 8vo. 240 s. Originalt omslag. Kvit rygg med blå skrift. Pen. Omslag Geir Fløde. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 320533
Oslo 1991. Jesu Kristi Kirke av Siste Dagers Hellige. Liten 8vo. 567 s. Originalbind. Blått kunstskinn med gullfarga tittelskrift. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 329704
Oslo 1994. Ad Notam Gyldendal. Stor 8vo. 373 (+1 blank) s. Illustrert med svart/kvit-bilete, teikningar og kart. Hefta. Illustrert rygg i fargane grønt og blått. Gul og kvit ryggtittel og gult forlagsmerke nedst. I god stand. Reidar Astås (1930-2013) var dr. philos. Med teologisk embetseksamen og norsk hovudfag. Ei elementær bok for alle som ynskjer elementær innføring i dei kristne kyrkjene si historie. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 552387
336 s. Hefta. Ein del understrekingar med penn. Namnetrekk. Oktav. Mentor Book. Mange illustrasjonar. Engelsk.
NOK: 70,00  Boknr: 47117
New York. U.år. Det Amerikanske Traktat-Selskab. 198 s. Liten 8vo. Heilsjirting originalbind. Brun rygg m. gullfargedekor. Namnetrekk. Noko smuss på deklane. Gotisk skrift. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 413847
Oslo1981. Norges Kristelige Studenterbevegelse. 8vo. 102 s. Hefta. Med originalt oransje omslag. I god stand. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 10412
Oslo 1988. Credo Forlag A/S. Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag. Liten 8vo. 83 (+3 blanke) s. Hefta. Kvit med svart og mørkeblå ryggtittel og mørkeblått forlagsmerke nedst. Eit par brettar i omslaget på framsida. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 553368
Oslo 1941. 8vo. 107 s. Ryggsjirting originalbind. Smussomslag. Gråbrun, solbleika rygg m. utydeleg tekst. Ex libris. Boka pen. Bokmål.
NOK: 70,00  Boknr: 414290
191 s. Hefta. Tynn papirperm med nokre smårift. Prahl: Kristen eksistensialisme. Bjerkholt: Spørsmålet om historiens mening. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 409226
Drammen 1970. Lunde. Liten 8vo. 60 ( + 4 ) s. Hefta. Mørkoransje og kvitt omslag med svart ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. Noko smuss på omslaget, elles pent eksemplar. LOGOS. Bibliotek for teologi og misjon. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 510092
Oslo 1997. IKO-Forlaget AS. Stor 8vo. 47 s. Gjennomillustrert. Originalt kartonasjebind. Kvit med svart ryggtittel. Som ny. Tekst av den italienske teologiprofessoren Inos Biffi. Bearbeidd av teologen og forfattaren Oskar Stein Bjørlykke. Dei fargerike illustrasjonane til Franco Vignazia har eit utall av detaljar og stilen minner om østeuropeisk kyrkjekunst. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 521165
144 s. Hefta. 4. opplaget. Som ny. Svensk.
NOK: 80,00  Boknr: 409234
Gotha 1929. Flamberg Verlag. 8vo. 394 s. Heilsjirting originalbind. Burgunder, litt solbleika rygg. Smussomslag vedlagt. Tysk.
NOK: 125,00  Boknr: 416678
160 s. Hefta. Som ny. Velfærdsstat og etik. Højskoledrømme mellem Grundtvig og den bangalske virkelighed. Jord og himmel at forbinde. Moderne salmer. Dansk.
NOK: 80,00  Boknr: 410545
Sjirting originalband. Oktav. Svart rygg. 115 s. Kommentarar med blyant. Namnetrekk. Slitasje i rygg og hjørne. Ein del illustrasjonar. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 411513
Harmondsworth 1963. Penguin Books. 8vo. 330 s. Hefta med originalt omslag. Blå rygg. Namnetrekk. Pen. Pelican original. Engelsk.
NOK: 85,00  Boknr: 412976
Lillehammer 1891. "Framgang"s Bogtr. 8vo. 64 s. Hefta . Typografisk rosa omslag utan ryggtekst. Namnetrekk på framsida. Slite omslag og gjennomgåande fuktmerkt i nedre høgre hjørne. I plastlomme. Folkehøgskulelærar, rektor og sokneprest Peter Ingvar Bøhn (1838-1924) var fødd i Ullensaker og døydde i Gausdal i Oppland. Han tok examen artium på Hartvig Nissens skole i 1856 og tok teologisk embetseksamen i 1867. Han var tilsett ved fleire av skulane til Christopher Bruun og ved Hardanger Folkehøgskule på Lofthus. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 911411
Bergen 1983. Norsk Bokreidingslag. 8vo. 54 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg u. tekst. Ein del ill. Pen. Umslagsteikning av Ove Grant Svele.
NOK: 150,00  Boknr: 61694
Bergen 1983. Norsk Bokreidingslag. 8vo. 54 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg utan tekst. Ein del ill. Pen. Omslagsteikning av Ove Grant Svele. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 914750
Oslo 1981. Forlaget Land og Kirke. Liten 8vo. Limhefta. Originalt illustrert omslag. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 10406
Bergen - Oslo 172. Lunde Forlag. Biblioteket for teologi og misjon. 8vo. 151 s. Hefta. Omslag med kvit/blågrøn rygg og svart skrift. Nokre understrekingar med kulepenn. Lita rift i omslaget framme er reparert med limband, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 145,00  Boknr: 345389
Stavanger 1862. 8vo. 301 s. Originalt svart pappbind. Noko gulpletta, sprekkar i indre falsar, men fast i haldet.
NOK: 160,00  Boknr: 11762
Oslo 1996. Kirkehistorisk samfunn. 8vo. 103 s. Limfrest. Grønt original-omslag. Som ny. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 322132
Kristiansand 1994. A4. 46 s. Tabell og grafar. Kompendiuminnbinding med handskriven ryggittel. Mest som ny. "Et forsøk på å finne ut hvorvidt forstander Aslak Findreng spilte en avgjørende rolle for Frikirkens fremvekst i Sør-Norge, og da særlig i områdene nær Kristiansand". Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 98557
Oslo 1960. Land og Krike. 8vo. 210 s. Originalt ryggsjirtingbind. Pen.
NOK: 120,00  Boknr: 10393
Lund 1977. 167 s. Heilsjirting originalband med gullfargetrykk i ryggen. Smussomslag. Oktav. Som ny. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 47130
København 1918. V. Pios Boghandel - Povl Branner. Ny Theologisk Forenings Smaaskrifter. Lyst hefte med brun ryggskrift. Heftet har preg av alder og lagring, men er uoppskoren. Vakkert Ex Libris. Forlagspreg på framsida. Dansk.
NOK: 140,00  Boknr: 213983
Oslo 1926. Olaf Norlis Forlag. 8vo. 89 s. Hefta. Lyst omslag med svart ryggtittel. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 328738
303 s. Innb. Orig. omsl. Smårift i omslaget, elles nesten som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 409698
Kristiania 1915. Steen'ske. 60 s. 8vo. Ryggsjirting originalbind. Grå rygg. Namnetrekk. Bibliotekutstyr. Litt smuss på deklane, pen inni. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 414005
Helsingborg 1986. Plus Ultra. 8vo. 290 s. Illustrert med kart. Brunt og gult kartonasjebind med kvit ryggtittel. Nokre få understrekingar, elles pen. Handböcker i teologi. Svensk kyrkjesoge. Svensk.
NOK: 200,00  Boknr: 98540
142 s. Hefta. Litt gulna, elles fin. Bokmål.
NOK: 130,00  Boknr: 409655
Oslo 1979. Land og Kirke. 145 s. 8vo. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Pen. "…fra det strengt fagteologiske til muntre epistler om dagligdagse hendelser". Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 413836
192 s. Innb. Rift i omslaget. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 409235
Kristiania 1924. Lutherstiftelsens forlag. Liten 8vo. 232 s. Originalt heilsjirtingbind. Mørkeblå med gullfarga tekstfelt med mørkeblå ryggtittel. Gullfarga dekor over heile ryggen. Lyseblått toppsnitt. Namn på tidlegare eigar på tittelsida. Pen og i god stand. Ole Hallesby (1879-1961) var ein norsk forfattar, teolog og pedagog. Han underviste ved Det frie teologiske fakultet frå 1909 til 1952. Han var også knytt til Santalmisjonen og Det norske lutherske Indremisjonsselskap der han var med og stifta Norsk Kristelig Student- og Skoleforening i 1924. Bokmål.
NOK: 175,00  Boknr: 553420
Oslo 1962. . 4. oppl. Lutherstiftelsen. Stor 8vo. 201 s. Rikt illustrert med historiske bilete. Lyseblått heilsjirtingsbind med gyllen ryggtittel i svart felt. I god stand. Ole Kristian Hallesby (1879– 1961). Frå Aremark, professor i teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 903406
Oslo 1962. . 4. oppl. Lutherstiftelsen. Stor 8vo. 201 s. Rikt illustrert med historiske bilete. Lyseblått heilsjirtingsbind med gyllen ryggtittel i svart felt. Helsing på forsatsen. I god stand. Ole Kristian Hallesby (1879– 1961). Frå Aremark, professor i teologi ved Menighetsfakultetet i Oslo. Bokmål.
NOK: 145,00  Boknr: 905013
København 1979. 139 s. Hefta. Pen. Oktav. Prislapp på baksida. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 47126
Straume 1995. Sambåndet Forlag. 8vo. 137 s. Originalbind. Smussomslag m. tapa rifter. Blå rygg. Boka som ny. Inneheld korte andaktar. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 415453
Oslo 1974. Gyldendal. 8vo. 151 (+1) s. Originalbind. Smussomslag. Turkis med kvit og svart ryggtittel. Brunt toppsnitt. Omslaget har slitasje på fram- og baksida og ei rift øvst på framsida og nedst på baksida. Sjølve boka er pen. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt, essays og bøker for born. I denne boka er nokre av avisepistlane hans samla. Det er både humoristiske og alvorlege og alltid sterkt personlege tankar om høgst ulike tema, til dømes kunsten å ha ferie og "Den ting å skrive ei bok". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 552294
Oslo 1941. Første utgåva. Ansgar Forlag. Liten 8vo. 182 (+2 blanke) s. Originalt sjirtingryggbind. Burgunder med gullfarga ryggtittel og stripedekor. Burgunder toppsnitt. Litt smuss på fram- og baksida og på ryggen. Litt skeiv rygg. I god stand. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Den historiske romanen "Septemberfrost" er debutromanen hans. Det er ei oppbyggjeleg bok i kristen tradisjon. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt og bøker for born. Nynorsk.
NOK: 240,00  Boknr: 552290
Oslo 1945. Ansgar Forlag. Liten 8vo. 277 (+1 blank, +1, +1 blank) s. Originalbind. Grøn med gullfarga ryggtittel og stripedekor. Burgunder toppsnitt. Litt skeiv rygg. Litt slitasje og smuss på ryggen. Stempel med tidlegare eigars namn på tittelsida. Godt leseleg. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt og bøker for born. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 552291
Oslo 1942. Ansgar Forlag. Liten 8vo. 294 (+2 blanke) s. Originalbind. Grøn med lysegul ryggtittel og svart stripedekor. Brunt toppsnitt. Litt skeiv rygg med slitasje øvst og nedst. Dato og namn på tidlegare eigar på høgre forsats framme. Heil og godt leseleg. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt, essays og bøker for born. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 552293
Oslo 1951. Gyldendal. Liten 8vo. 304 (+2, +2 blanke) s. Originalt sjirtingryggbind. Lysegrøn med oransje, lilla og oransje tekstfelt. Gullfarga ryggtittel og stripedekor. Lyseraudt toppsnitt. Ørlite skeiv rygg. I god stand. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt og bøker for born. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 552287
Oslo 1947. Norsk Luthersk Forlag A.S. Liten 8vo. 196 s. Originalt sjirtingryggbind. Mørkegrøn med sølvfarga ryggtittel og dekor. Litt skeiv rygg og litt slitasje øvst og nedst på ryggen. Gamal pris på høgre forsats bak. I god stand. Alfred Hauge (1915-1986) var ein norsk forfattar og journalist. Hauge byrja på teologiutdanning, men tok i staden lærareksamen. Han skreiv både sjølvbiografiar, romanar, dikt, essays og bøker for born. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 552292