Den norske kirkes bekjennelsesskrifter  Ny oversettelse med innledning og noter ved Arve Brunvoll
Ny oversettelse med innledning og noter ved Arve Brunvoll
Forfattar:  Den norske kirkes bekjennelsesskrifter

Bergen - Oslo 172. Lunde Forlag. Biblioteket for teologi og misjon. 8vo. 151 s. Hefta. Omslag med kvit/blågrøn rygg og svart skrift. Nokre understrekingar med kulepenn. Lita rift i omslaget framme er reparert med limband, elles i god stand. Bokmål.
#Religion