Bekken, H., Kolnes, R. D. og Skjevesland, O  Studiestoff -75. Intercollegas. Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening
Studiestoff -75. Intercollegas. Medlemsblad for Den norske kirkes presteforening
Forfattar:  Bekken, H., Kolnes, R. D. og Skjevesland, O

Hefta. Oktav. 12 s. Namneetikett bak. Pen. M. a. om dåpssyn. Bokmål.
#Teologi,