336 s. Hefta. Ein del understrekingar med penn. Namnetrekk. Oktav. Mentor Book. Mange illustrasjonar. Engelsk.
NOK: 70,00  Boknr: 47117
Lund 1977. 167 s. Heilsjirting originalband med gullfargetrykk i ryggen. Smussomslag. Oktav. Som ny. Svensk.
NOK: 90,00  Boknr: 47130
København 1979. 139 s. Hefta. Pen. Oktav. Prislapp på baksida. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 47126
720 s. Hefta. Ein del understrekingar med penn. Namnetrekk. Oktav. Engelsk.
NOK: 90,00  Boknr: 47114
Oslo 1982. Universitetsforlaget. 8vo. 198 s. Hefta. Grøn rygg med grøn og kvit skrift. Namnetrekk på Smusstittelbladet. Nokre understrekingar. I god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 343831
Side 513-636. Hefta. Pen. Stor oktav. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 47103
276 s. Hefta. Ein del understrekingar med penn. Pen. Oktav. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 47125
Kjøbenhavn 1900. Gyldendalske Boghandels Forlag.Fr. Bagges Bogtrykkeri. Liten 8vo. 192 s. Samtidig brunt skinnrygg utan ryggskrift, litt oppflisa. Marmorerte overtrekk. I god stand. Rasmus Villads Christian Ferdinand Winther (1796-1876). Tok teologisk embetseksamen i 1824, og verka deretter som huslærar. Han skreiv dei første dikta sine medan han studerte teologi, men den eigenlege dikterdebuten fekk han i 1828 med diktsamlinga «Digte». Utgjevinga av «Digte, gamle og nye» eit par år seinare, plasserte han blant dei beste danske naturlyrikarane. Winther skreiv dikta som Edvard Grieg nytta i sitt Opus 10. Dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 901889