Zimmer, Fredrik  Lærebok i skatterett. Tredje utgave
Lærebok i skatterett. Tredje utgave
Forfattar:  Zimmer, Fredrik

Oslo 1997. Tano AS. 8vo. 535 s. Originalbind. Orange omslag med kvitt ryggfelt. Boka har minimal slitasje, men har mange markeringar i teksten. Har vore bruka i advokatkontor. Godt inntrykk. Bokmål.
#Jus