Annales. Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis. Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 5/1961
Annales. Academiæ Regiæ Scientiarum Upsaliensis. Kungl. vetenskapssamhällets i Uppsala årsbok 5/1961

Stockholm 1961. Almqvist & Wiksell. Stor 8vo. 175(+16)s. Hefta. Uspretta. Svart skrift på kvit rygg. Pen.
#Ess