Norsk Lovtidende. 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m. m. Utgitt efter offentlig foranstaltning. 1926. 4de hefte. Utgiver Byråchef Young
Norsk Lovtidende. 2nen avdeling. Samling av lover, resolusjoner m. m. Utgitt efter offentlig foranstaltning. 1926. 4de hefte. Utgiver Byråchef Young

Oslo 1927. Grøndahl & Søns Boktrykkeri. 8vo. Fra side 355 til side 559 (+ 3 s). Hefta. Besj omslag med svart ryggskrift. Eigarmerke på baksida. Delvis uspretta. Bokmål.
#Jus