Det nye testamentet. Oversatt for ungdom
Det nye testamentet. Oversatt for ungdom

576 s. + oversikt, tabeller og kart. Orig. heilshirt.bd. med nokon flekker. 2. opplag. Namnetrekk. 8vo. Bokmål.
#Teologi/religion