Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Program Landsungdomsstevnet -71
Det Vestlandske Indremisjonsforbund. Program Landsungdomsstevnet -71

70 s. Hefta. 37 s. med songar. Føreord av Erling Røyneberg. Ein del bilete. Bokmål.
#Song