Festskrift for ungdomsskulane 25 år 1893-1918. Utgjeve av ungdomsskulelærarlaget
Festskrift for ungdomsskulane 25 år 1893-1918. Utgjeve av ungdomsskulelærarlaget

251 s. Hefta. Tynn og noko slite perm. Med bilete og omfattande statistikkar for skulane. Nynorsk.
#Skule