Songar ved 50-års gildet 14. mars 1970. Bondeungdomslaget Ervingen 1900 - 1970
Songar ved 50-års gildet 14. mars 1970. Bondeungdomslaget Ervingen 1900 - 1970

Bondeungdomslaget Ervingen 1970. 8vo. Upaginert. Lyst ryggstifta hefte. Pent. Nynorsk.
#L