Oslo 1976. Aschehoug. 8vo. 198 (+ 1 + 1) s. Originalbind. Kvitt vareomslag med grøn og svart ryggtittel. To ørsmå rifter i vareomslaget. Boka er nær som ny. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 334450
Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 135 (+ 1) s. Hefta. Kvitt omslag. Som ny. Spesialutgåve av 125 bokomtalar, skrivne av 125 personar for bibliografien "Bøker 1868 - 1992", her ordna kronologisk med innleiing av Ola Mestad. Inneheld og 32 s. fargefoto av over hundre utvalde bokomslag. Nynorsk.
NOK: 180,00  Boknr: 326013
Oslo desember 1968. D. N. Bokklubben. Smal 8vo. 29 (+ 1 + 1) s. Kvitt hefte utan ryggtittel. Lita rift øvst i ryggen. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 202513
Oslo 1979. Cappelen. Liten 4to.96 s. Illustrert. Hefta. Illustrert rygg utan skrift. Pen. Norsk lyrikk * 70-tall * Åndsmotar. Motkultur. Utvidet nummer.
NOK: 150,00  Boknr: 103990
Oslo 1957. Statens bibliotektilsyn. 8vo. 246 s. Originalomslag. Lys rygg utan tittel. Noe slitasje.
NOK: 65,00  Boknr: 331405
Oslo. Bergen. Tromsø. Universitetsforlaget / Norsk Folkeminnelag. 1975. 8vo. 214 (+ 2) s. Originalbind. Gul tekstilimitasjon. Kvit ryggtittel. Pen bok. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 203788
New York 1970. Watchtower Bible and Tract Soc. 8vo. 191 s. Originalbind. Lyseblå rygg u. tekst. Ein del ill. Pen. Bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 333879
Oslo 1963. Den norske Bokklubben. 8vo. Firkantformat. 103 ( + 1) s. Originalbind. Kvit kartonasje . Namnetrekk. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 334079
Oslo 1947. Utgitt av Nasjonalhjelpen til frihetskampens ofre. Stor 8vo.160 s. Solid privat raudt heilsjirtingbind. Med Fred Olsen sitt firmamerke trykt med gullfarge. I god stand.
NOK: 75,00  Boknr: 320668
Kristiansand 1987. Meddelelser fra Kattegat-Skagerak-prosjektet, nr. 13 1987. 8vo. 112 s. Illustrert. Hefta. Svart skrift på oransje rygg. Pen. Redaksjon for serien: Anders Gustavsson, Poul Holm og Hans Try. Distribusjon: Kattegat-Skarak-prosjektet, Fiskeri- og Søfartsmuseet, Danmark.
NOK: 100,00  Boknr: 103917
Oslo 1980. Bydelsutvalg 02. 4to. 31 s. Lyst, stifta hefte. Nokre små rifter i omslaget, Elles i bra stand. Gjennomill. med svart/kvitt bilete. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 208729
Oslo 1978. Univ.forl. 8vo. 206 s. Heilsjirting originalbind. Grå rygg m. raud skrift. Namnetrekk. Svak slitasje. Grunnlaget for samlinga er "Norske ordtøkje og herme" av Einar Seim. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 420936
Oslo 1977. Pax Forlag. 8vo. 131 (+ 1) s. Hefta. Kvitt omslag med svart ryggtittel. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 202245
Oslo 1990. Statens informasjonstjeneste. 4to. 37 s. Plastinnbunde hefte med kvit rygg utan skrift. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 210178
47 s. Hefta. Bilete. Teikninger. Av innholdet: Av en frossen manns nedtegnelser, av Petter Mørk. Har den teknologiske utviklingen ført til litterær forfall? Av Per Wollebæk. Neshornbillens larve, av Reidar Rise. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 408213
Oslo 1990. 4to. 367 s. + vedlegg 1 + 2. (12 + 10) s. Pressemelding. Hefta. Omslag med kvit rygg. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 330414
Viborg 1993. Stor 8vo. 128 s. Hefta. Illustrert. Limhefta originalt omslag. I god stand. Integrasjon - Psykisk utviklingshemma - Spesialundervisning.
NOK: 100,00  Boknr: 328273
1972. NORAD. 8vo. 78 s. Originalomslag. Mønstra rygg med kvit tittel. Pen. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 330003
Oslo 1959. Norges Rederforbund. Stor 8vo. 95 (+ 1) s. Stifta, grått hefte. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 207790
Oslo 1988. 4to. 52 s. Hefte i plastomslag. Kvit rygg utan skrift. i god stand. Bokmål.
NOK: 95,00  Boknr: 210182
Oslo 1993. Norad. Direktoratet for utviklingshjelp. Stor 8vo. 131 s. Hefta. Gult omslag. Som ny. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 323204
Sirdal 1962. 8vo. 128 s. Illustrert. Limhefta. Kvit rygg. Noko slitasje. Eitt stykke av blad 59/60 er klipt vekk. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 321426
Oslo 1939. Internasjonalt Arbeiderforlag. 8vo. 353 s. Hefta. Permen vantar. Med deweynr. 947. Elles pent brukt. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 104024
96 s. + english summary.Folio. Innb. med noko rivent smussomslag. Rikt illustrert.Utgitt av Fylkesutvalget i Sør-Trøndelag. Eigarstempel. Bokmål.
NOK: 95,00  Boknr: 312346
Stockholm 1915. A.-B. Bokrealisation. 48 s. Liten 8vo. Stifta m. originalt omslag. Brun, solbleika rygg. Lite sår på framsida. Namnetrekk. Uoppskoren. Svensk.
NOK: 120,00  Boknr: 416257
Oslo - Bergen - Stavanger - Tromsø1977. Grunnskolerådet. Universitetsforlaget AS. 8vo. 302 s. Hefta. Omslag med kvit/gul rygg. Svart skrift. Namnetrekk, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 210626
Oslo 1939. Det N. Samlaget. 8vo. 60 s. Originalbind med svart tekstilrygg. Noko slitasje. Namnestempel. Nynorsk.
NOK: 80,00  Boknr: 323852
Oslo 1990 Sosialdepartementet. 8vo. 39 s. pluss vedlagt "Opplæringsplan". Lyseblått stifta hefte. Bokmål.
NOK: 55,00  Boknr: 210609
Utan stad og år. Studiememda for studiearbeid. Fjernsynsutvalget. Beige hefte utan ryggtittel. Ein del understrekingar. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 202634
Oslo 1977. Utvalget for Rustningskontroll og Nedrustning. 8vo. 132 s. Hefta med originalt omslag. Raud rygg. Ulesen. Forord v/ Helge Sivertsen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 322067
Oslo 1960 Gyldendal. Stor 8vo. 226(+2) s. Blått bind, gullfarga ryggtittel og dekor. Boka er mest som ny. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 517048
Oslo 1958. Det N. Studentersamfunds Kulturutv. 8vo. 55 s. Hefta med originalt omslag. Blå rygg. Omslaget med slitasje og små rifter. Sprekk i fals framme. Begge målformer.
NOK: 55,00  Boknr: 413465
Oslo 1955. Gyldendal. 8vo. 207 (+ 1) s. Originalbind. Gul tekstil med grøne, litt utviska ryggfelt. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 215172
Oslo 1968. Aschehoug. 8vo. 237 (+3) s. Originalt bind, grått og kvitt smussomslag. Gult toppsnitt. Grå rygg med kvit ryggtittel. Dårleg smussomslag, små lesespor, i god stand. «Dagbladet fyller hundre år, og denne artikkelsamlingen fra disse hundre årene er en del av feiringen». bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 515576
Norge 1993. Norsk-færøysk lag. 8vo. 120 s. Illustrert med teikningar. Pocket. Lyseblått omslag med svart ryggtittel. Boka er mest som ny. «Boka er utgitt med støtte fra Nordisk ministerråd. Nabolandslitteraturstøtte». Dedikasjon på forsatsbladet: 5/11 -93 Til Otto med hilsen fra Anne-Kari (Skardhamar). bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 511723
Oslo 1971. Tiden. Liten 8vo. 73 (+5) s. Hefta. Kvitt plastomslag med beige teikning, kvit rygg med svart ryggtittel. Boka er mest som ny. I serien «Tidens tema» - Billigbøker for studier, debatt og orientering. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 513010
Danmark 2001. Det Schønbergske Forlag. 8vo. 154 (+2) s. Limhefta. Grønt omslag, kvit ryggtittel. Boka er mest som ny. I serien Schønbergs Kulturelefanter. Et utvalg av danske essays frå 1900-talet. dansk.
NOK: 100,00  Boknr: 517202
Oslo 1992. Universitetsbiblioteket i Oslo. 8vo. 209 (+3) s. Illustrert med nokre teikningar. Limhefta. Originalt lyst omslag med teikning, svart ryggtittel. Dedikasjon på tittelbladet: «Til Anne-Ma og Thorleif S. Med hilsen fra Guri T.Y. 12/4 – 1992». Det ligg ved eit lite brev og eit par avisutklypp. Boka er mest som ny. «Dette utvalg av Guri Todal Ystads (alias Guri Andersens) dikt fra Dagbladet utkommer i anledning av forfatterens 75-årsdag den 17.mars 1992. Det er trykt i et opplag av 50 eksemplarer. Herav er dette nummer 39».
NOK: 200,00  Boknr: 513767
Noreg 1979. Det Norske Samlaget. 8vo. 100 s. Originalt bind. Lyst smussomslag med foto. Litt skade på smussomslaget, elles mest som ny. Boka er ei samling etterlatne tekster utvalde av Halldis Moren Vesaas. nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 514315
Norge 1973, Gyldendal. 8vo, 242 s.. Mørkeblått plastbind, svarte ryggtittelfelt med gullfarga skrift. Gult toppsnitt. Boka er i svært god stand. I Gyldendals serie «Verdenslitteraturen». Tekstene i dette utvalget er hentet fra Islandske ættesagaer, bind III og IV (Aschehoug). Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 516238
Norge 1943. John Griegs forlag. Liten 8vo. 257 (+7) s. (1. bandet), og 253 (+7) s. (2. bandet). Beige bind med brune ryggbind, grå skrift. Begge bøkene er i bra stand. Dei to bøkene vert selde samla. bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 517432
Oslo 1970. Aschehoug. 8vo. 120 (+4) s. Hefta. Uspretta. Originalt blått pappomslag utan ryggtittel. Litt skade på omslaget, elles mest som ny. «Et festskrift av en noe særegen karakter – utgitt i forbindelse med Norske Kvinnelige Akademikeres Landsforbunds 50-årsjubileum i høst. Et utvalg kvinnelige akademikere skriver om hver sin «hjertesak», emner som de i sin daglige gjerning er eller har vært særlig opptatt av». bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 513308
Trondheim 2008. tapir akademisk forlag. 8vo. 127 s. Illustrert med nokre diagram. Limhefta. Originalt kvitt og svart omslag, svart rygg med kvit ryggtittel. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 514761
Kristiania 1916. Cappelen. Liten 8vo. 136 s. Hefta. Originalt beige omslag med faksimile, svart ryggtittel. Eigarmerke på tittelbladet. Boka er vellesen, men heil. Med dikt av N.C. Vogt, S. Obstfelder, K. Hamsun, P. Sivle, V. Krag, K. Randers, T. Caspari, G. Scott, O. Bull, H. Wildenvey, A. Larsen, A. Øverland, E. Solstad.
NOK: 100,00  Boknr: 514640
Oslo 1956. NKL. Stor 8vo. 203 s. Illustrert med mange foto, faksimilar, skjema, m.m. Originalt blått sjirtingbind med gullfarga ryggtittel. Falma bokrygg, elles mest som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 513097
Oslo 1956. Emil Moestue A/S. 8vo. 203 s. Illustrert med mange foto og faksimilar. Originalt blått sjirtingbind med gullfarga ryggtittel. Noko smuss på omslaget, og svært falma bokrygg, elles er boka mest som ny. «Boka er et upretensiøst journalistisk riss av forbrukersamvirkets hovedorganisasjon fra starten i 1906 til jubileumsåret 1956». bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 512531
Norge 1967. Johan Grundt Tanum forlag. 8vo. 140 (+2) s. Illustrert med nokre svart/kvittfoto. Hefta. Mangefarga omslag med illustrasjon, oransje, kvit og grøn rygg med svart og grøn ryggtittel. Litt slitt på bokryggen, litt smuss i snitta. Nokre få blyantmerknader. Alt i alt ei bra bok. Forfattaren skriv: "Denne lille boken utgis med tanke på voksne som ønsker en kort innføring i Norges historie langs dens viktigste utviklingslinjer". bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 517517
Stockholm 1992. Proprius förlag. 8vo. 157 s. Illustrert med nokre foto. Pocket. Originalt lys blått bind med blå og raud ryggtittel. Boka er som ny. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 511227