Oslo 1997. Genesis forlag. 8vo. 124 (+4 blanke) s. I tillegg 8 sider med fargebilete. Originalbind. Smussomslag. Omslaget har mangefarga rygg og raud, kvit, raud, kvit, raud, kvit, raud og kvit ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Ei lita rift i omslaget øvst på framsida. Elles pen og i god stand. Bidragsytarar: Kjell Magne Bondevik, Kofi A. Annan, Ingvild Bryn, Geir Ove Fonn, Sven Mollekleiv, Lars Grønseth, Halle Jørn Hanssen, Svein Henriksen og Atle Sommerfeldt. Den norske Nobelkomité si grunngjeving for tildeling av Fredsprisen 1997 står på side 10 i boka. Prisen gjekk til International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Jody Williams. Skrive på bokmål og nynorsk. Engelsk samandrag bak i boka.
NOK: 100,00  Boknr: 552735