Innb. m/originalt omslag. 544 s. Gjennomillustrert i storformat. Verdssoge frå 1900 til 1978! Med eit grundig register.
NOK: 240,00  Boknr: 44876
Oslo 1980. Førtiande utgåva. Schibsted. Liten 8vo. 439 (+1) s. Rikt illustrert. Originalbind. Lyseraud, oransje, lyseraud og oransje med kvit ryggtittel. Litt falma på ryggen. Pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 529357
Oslo 1997. Genesis forlag. 8vo. 124 (+4 blanke) s. I tillegg 8 sider med fargebilete. Originalbind. Smussomslag. Omslaget har mangefarga rygg og raud, kvit, raud, kvit, raud, kvit, raud og kvit ryggtittel. Svart forlagsmerke nedst. Ei lita rift i omslaget øvst på framsida. Elles pen og i god stand. Bidragsytarar: Kjell Magne Bondevik, Kofi A. Annan, Ingvild Bryn, Geir Ove Fonn, Sven Mollekleiv, Lars Grønseth, Halle Jørn Hanssen, Svein Henriksen og Atle Sommerfeldt. Den norske Nobelkomité si grunngjeving for tildeling av Fredsprisen 1997 står på side 10 i boka. Prisen gjekk til International Campaign to Ban Landmines (ICBL) og Jody Williams. Skrive på bokmål og nynorsk. Engelsk samandrag bak i boka.
NOK: 100,00  Boknr: 552735
Oslo 1981. Pax Forlag a.s. Liten 4to. 126 (+1, +1 blank) s. Gjennomillustrert med svart/kvit-bilete. Originalbind. Smussomslag. Kvit med raud ryggtittel. Bibliotekseksemplar. Omslaget har litt slitasje på fram- og baksida og i topp- og botnsnittet. Ei rift i omslaget øvst på baksida. Pen. Teksten i boka er henta frå bøkene "Punkt 21" og "Solidarnosc-Sirpien 1980", begge utgjevne i Polen i 1980. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 526916