Arendal 1989. Aust-Agder-Museet og Aust-Agder-Arkivet. 8vo. 48 s. Hefte med raud rygg utan skrift. Som nytt. Tema: Jernverksindustrien i Aust-Agder. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 212992
Oslo 1993. Det Norske Samlaget. 8vo. 64 s. Hefta. Kvitt omslag. Pen. Av innhaldet: "Den nynorske verkstaden", av Audgunn Oltedal. "Prolog til 100-årsjubileet", av Tarjei Vesaas. "Så mange år, så mange ord", av Ottar Grepstad m.m. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 326012
Oslo 1988. Norges Vassdrags- og energiverk. 349 s. Hefta. Grøn skrift på grøn og kvit rygg. Litt slitt perm elles pent brukt. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 102654
København 1962. Udgivet av A/S Korsør Glasværk og A/S Cudoglas/ Drammens Glassverk avdeling av A/S Christiania Glasmagasin. Liten 4to. Upaginert. Hefta. Kvit rygg utan skrift. Pen. Dansk.
NOK: 250,00  Boknr: 103751
ca. 50 s. Hefta. Opplæringa i lokalhistorisk gransking, av Halvard Bjørkvik - Militærarkivene i 1. Halvpart av det 20. Hundreår og litt om arkivverket i okkupasjonstida 1940 - 1945, av Lars Kiærland.
NOK: 80,00  Boknr: 408196
Voss 1974. Stifta, kvitt hefte. 8vo. 19 s. Rikt illustrert. Eigarstempel. I god stand. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 340374
415 s. Innb. Pen. Bokmål.
NOK: 75,00  Boknr: 310064
Bern 1958. 8vo. 256 s. Hefta med originalt omslag. Grøn rygg. Litt slitasje. Nokre få bilete. Svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 416130
Oslo 1968. 4to. 366 s. Gjennomillustrert, også i fargar. Raudt originalt kunstskinnbind. Med smussomslag. I god stand. Bokmål.
NOK: 85,00  Boknr: 327467
Oslo 1968. 4to. 366 s. Gjennomillustrert, også i fargar. Raudt originalt kunstskinnbind. I god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 327468
Stockholm ( 1928). Björck Börjesson Antikvariat-Bokhandel. Litne 8vo. 72 s. Kvitt, stifta hefte. I bra stand. Svensk.
NOK: 75,00  Boknr: 210546
1976. Rikstrygdeverket. 4to. 82 s. Hefta m. originalt omslag. Svart rygg m. pålima kvitt tittelfelt. Pen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 421457
Bergen 1998. Landskonferansen for småkraftverk. 4to. 20 foredrag i ringperm. Kvit rygg. Som ny. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 413246
Warszawa 1987. 8vo. Upaginert stifta hefte med illustrert omslag + 4 siders tillegg: Sztuka Dekoracyjna. Pent. Med fleire fargeillustrasjonar / kunstverk. Polsk.
NOK: 100,00  Boknr: 320676
Oslo 1957. Kirke- og undervisningsdepartementet. 8vo. 212 s. Originalbind. Grønt kunstskinn med gullfarga tittelskrift og dekor. Pen. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 331143
Oslo 1931. 8vo. 40 s. Kvitt stifta hefte. Pen. Med blant anna "Bergverksmilitsen i Norge" av Rolf Falck-Muus og "Raseblanding i Amerika" av Anonym. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 84245
Oslo 1965. Profil. Fortsettelse av Filologen. Stor 8vo. 16. s. Illustrert. Stifta. I plastlomme. Pen. Dette teaternummeret er redigert av Leif Stavik.
NOK: 200,00  Boknr: 104080
Statens legemiddelverk 2008. 8vo. 351 s. Hefta. Kvitt omslag med grøn ryggtittel. Svake brettar på øvre hjørne av materien. Elles som ny. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 203114
Oslo 1981. Univ.forl. 8vo. 361 s. Hefta m. originalt omslag. Blågrøn rygg. Svak slitasje. Praktisk oppslagsverk for fagfolk. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 419256
Ålesund ?. Sunnmøre Museum. Stor 8vo. 6s. Stifta. Pen. Frå avslutninga av dette trykket: "Sunnmøre Museum vil med denne utgreiinga gjerne få høyre om liknande typer er kjende hos Dykk, og våre typer såleis berre er ei etteraping i olivinstein av kjende typer, eller om det verkeleg er "serformer" som berre finst på Sunnmøre.". Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 103699
Bø i Telemark 1982. Telemark Distriktshøgskole. 8vo. 241 s. Hefta. Kvitt omslag med svart ryggskrift. Pen bok. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 209725
1744 s. Raud skinnimitasjonsbd. Oktav. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 313362
New York 1965 (1967-71). 20-binds leksikon + 5 årsbind (1967-71). Stor 8vo. Burgunder heilsjirtingsband. I generell god stand. Engelsk.
NOK: 500,00  Boknr: 317889
Oslo 1956. A/S Norsk Faglitteratur G. Reinert. Rikt illustrert. 4to. 449 (+15) s. Orig. skinnryggbind. Ei aning oppskrapa i ryggen. Band 4 av verket I-V. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 327466
Oslo 1987. 4to. 160 s. Originalbind. Blå rygg m. kvit tekst. Mange fargebilete. Svake smussflekkar på framsida, materien som ny. Tsjekkoslovakia. Ungarn. Polen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 423361
a) Oslo 1985. KUD. 24 s. b) Oslo 1985. Norske Komm. Sentr.forb. 30 s. c) Oslo 1987. Norsk Lærerlag. 18 s. Tre stifta hefte i plastmappe - 8vo. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 324286
Norge, udatert. Landsorganisasjonen i Norge. 4to. Del I: 43 s. Del II: 74 s, + bilag: 9+8 s. Del III: 55 s, + bilag: 5 s. Illustrert med nokre diagram. Hefte, stensilert. Originalt grønt omslag. Heftet er i svært god stand, mest som nytt. bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 514310
Arendal 1988. Aust-Agder Museet. 8vo. 6 (+2) s. Stifta. Raudt omslag med teikning. "Heftet viser til utstillinga "Gruvedrift, jernverk og støperier i Aust-Agder" som vi viser i anledning av det Nordiske Teknologiåret 1988". Heftet er som nytt. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 517750
Mørkeraude, dels gulldekorerte band. Namnetrekk. 497 s + (4) blanke sider + 506 s + (4) sblanke sider + 544 s + (4) blanke sider. Ein flekk på bakdekkelen på første bandet. Elles i bra stand.
NOK: 480,00  Boknr: 45773
Oslo 1997. Ad Notam Gyldendal. 8vo. 97 (+ 5) s. Heftal Blå rygg med kvit skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 219272
Sverige 1986. Kockums verkstadklubb. Stor 8vo. 196 (+4) s. Illustrert med mange foto og faksimilar. Originalt kvitt bind med foto, brun ryggtittel. Boka er som ny. «Boka är resultatet av flera års arbete i en «Gräv där du står-cirkel» som vi startade 1980». svensk.
NOK: 100,00  Boknr: 514352
Norge 1997. Forbrukerrådet. 8vo. 128 s. Illustrert med nokre foto og mange tabellar. Lys beige mønstra bind, raudbrun ryggtittel med gul ryggtittel. Boka er som ny. Mange allsidige oppskrifter på supper, hovedretter, desserter og bakverk. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 517802
Noreg 2005. Stortingets informasjonsseksjon. 8vo. Upaginert. 10 blad. Gjennomillustrert med bilete av kunstverka. Stifta. Originalt mangefarga omslag. Heftet er som nytt. «Dei fleste verka som er nemnde her, går inn i Stortinget si kunstvandring». nynorsk.
NOK: 50,00  Boknr: 514658
Norge 2010. Jernbaneverket. 4to. 110 s. Limhefta. Raudt omslag med teikning, kvit ryggtittel. Heftet er som nytt. Heftet har både norsk og engelsk tekst.
NOK: 100,00  Boknr: 513142
Norge 2002. Norges vassdrags- og energidirektorat. 4to. 18 s, pluss 6 sider vedlegg bakarst. Illustrert med mange foto. Stifta. Kvitt omslag med foto. Heftet er som nytt. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 513139
Oslo 1950. Indremisj.forl. 8vo. 368 s. Originalbind. Grå sjirtingrygg m. dekor og gyllen tekst. Ein del ill. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 67868
Oslo 1969. Universitetsforlaget. 4to. 120 s. Illustrert med ei mengd svart-kvitt foto og skisser. Oransje og blått bind, blå rygg med grå og svart ryggtittel. Namnetrekk på innsida av permen. Litt skada utanpå, elles i svært god stand. Boka er utgjeven av Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. Boka tek føre seg leire, horn og bein, "verdiløse" materialer, lim, flettematerialer. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 517197
Oslo 1971. Universitetsforlaget. 4to. 167 (+1) s. Illustrert med nokre svart-kvitt foto og ei mengd skisser. Oransje og blått bind, blå rygg med kvit og svart ryggtittel. Namnetrekk på innsida av permen. Litt skada utanpå, elles i svært god stand. Boka er utgjeven av Yrkesopplæringsrådet for håndverk og industri. Boka tek føre seg ymse innanfor området tekstil. bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 517198
Norge 2011. ABM-utvikling, Kystverket, Riksantikvaren, Fiskeridirektoratet. 8vo. Tverrformat. 46 s. Rikt illustrert med foto, faksimilar, teikningar m.m. Limhefta. Originalt mørkt omslag, ingen ryggtittel. Heftet er som nytt. Sjuende hefte i serien Fortellinger om kyst-Norge. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 514779
Norge 1996. Skiens kunstforening, Christianssands kunstforening, Bodø kunstforening, Norsk folkemuseum – Oslo. 8vo. Tverrformat. 48 s. Gjennomillustrert med verk av 16 kunstnarar. Stifta. Originalt mangefarga omslag med illustrasjonar. Heftet er heilt som nytt. «Utstillingen viser noe av det som skjer innen barnebokbokillustrasjon i Norden».
NOK: 140,00  Boknr: 515630
Oslo 1997.Grøndahl og Dreyer Forlag. Liten 8vo. 516 s. Gjennomillustrert. Hefta. Lyst omslag med fleirfarga ryggtittel. Mest som ny. Presentasjon av 500 kunstnarar, verka, ordliste, oversikt med museer og galleri. Bokmål.
NOK: 250,00  Boknr: 99618
Kjøbenhavn og Kristiania 1919. Gyldendalske Boghandel – Nordisk forlag. 8vo. 734 ( + 14 ) s. Originalbind med brun skinnrygg og gullfarga ryggtittel. Godt brukt, men heilt, eksemplar. Ein del gulplettar, særleg framme og bak. Gjer seg godt i bokhylla. Dansk. Samlede verker. Femte bind. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 40724
Kjøbenhavn og Kristiania 1919. Gyldendalske Boghandel – Nordisk forlag. 8vo. 546 ( + 14 ) s. Originalbind m. brun skinnrygg og gullfarga ryggtittel. Godt brukt, men heilt, eksemplar. Ein del plettar, særleg framme og bak. Gjer seg godt i bokhylla. 3 romanar. På dansk. Samlede verker. Ottende bind. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 40727
Kjøbenhavn og Kristiania 1919. Gyldendalske Boghandel – Nordisk forlag. 8vo. 546 ( + 14 ) s. Originalbind m. brun skinnrygg og gullfarga ryggtittel. Godt brukt, men heilt, eksemplar. Ein del plettar, serleg framme og bak. Slitt i innbindinga. 3 romanar. På dansk. Dansk.
NOK: 200,00  Boknr: 510181
Kjøbenhavn og Kristiania 1919. Gyldendalske Boghandel – Nordisk forlag. 8vo. 397 ( + 15 ) s. Originalbind m. brun skinnrygg og gullfarga ryggtittel. Godt brukt, men heilt, eksemplar. Ein del plettar, særleg framme og bak. Gjer seg godt i bokhylla. Dansk. Samlede verker. Syvende bind. Dansk.
NOK: 150,00  Boknr: 40726