Oslo 1920. Norigs ungdomslag og Student-maallaget. Norske folkeskrifter. N. 28. 2. opplag. Liten 8vo. 48 s. Hefta. Lys rygg utan skrift. Namnetrekk. I bra stand. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 221045
Oslo 1960. Liten 4to. 466 s. Ryggskinn originalbind. Lysebrun rygg m. gyllen tekst og dekor. Ein del ill. Pen. 2. tittelsida manglar. Collett, Vinje, Ibsen m.m.
NOK: 180,00  Boknr: 61583
Oslo 1944. Blix forl. 8vo. 288 s. Originalbind. Raud rygg m. grøne felt. Ein del bilete. Litt slitasje. M.a.: Gløtt av det skjulte Norge. Vinje, Barth og Friis. Fridtjof Nansen og vintersporten. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 419094
Oslo 1926. Gyldendal. Liten 8vo. 156 (+1, +1 blank, +2) s. Limhefta. Beige med svart ryggtittel. Uhøvla i alle tre snitta. Smuss på ryggen. Omslaget er litt bretta i side- og botnsnittet. Godt leseleg. Kristofer Nagel Janson (1841-1917) var ein norsk prest og forfattar. Han og Aasmund O. Vinje, den første som skreiv romanar på landsmål. Denne romanen blei også skrive på nynorsk, men denne utgåva er på bokmål. Bak i boka er det fin omtale av forfattaren - ei setning, litt forkorta: "Som dikter og taler har han altid og uten avkortning stillet sine rike evner til tjeneste....". Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 551031
Kristiania 1919. 8vo. 188 s. Hefta m. originalt omslag. Lys, solbleika rygg m. mørk tekst. Initialar. Litt slitasje. M.a. om Molkte Moe, Bjørnson, Vinje, Peter Nansen, Hamsun, Falkberget, Ibsen, Camilla Collett. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 421618
Oslo 1959. Lyrikk-klubben "Diktets venner". 8vo. 189 (+1, +2 blanke) s. Hefta. Kvit med svart ryggtittel. Blått toppsnitt. Uhøvla i side- og botnsnittet. Litt smuss på baksida og på ryggen. Skeiv rygg. Elles heil og i generelt god stand. Frå føreordet: "Denne utgåva av "Diktets Venner" er ein antologi som spenner frå Welhaven og Wergeland til den lyrikk-generasjonen som er født omkring 1920". Nokre av diktarane som er representert: J. S. Welhaven, Henrik Wergeland, Ivar Aasen, A. O. Vinje, Henrik Ibsen, Bjørnstjerne Bjørnson, Arne Garborg, Knut Hamsun, Nils Collett Vogt, Sigbjørn Obstfelder, Vilhelm Krag, Kristofer Uppdal, Olaf Bull, Olav Aukrust, Herman Wildenvey, Arnulf Øverland, Tarjei Vesaas, Einar Skjæraasen, Rudolf Nilsen, Nordahl Grieg, Inger Hagerup, Jakob Sande, Halldis Moren Vesaas og André Bjerke. Bokmål og nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 552906
Oslo 1984. Novus Forlag. 8vo. 300 (+1, +3 blanke) s. Eit bilete av Einar Lundeby i svart/kvitt på motståande side til tittelsida og elles litt illustrert med figurar. Limhefta. Raud med kvit ryggtittel. Omslaget har nokre brettar og litt slitasje i ryggen. Elles litt lagringsslitasje på omslagets fram- og bakside. Pen. Bidragsytarar: Bernt Fossestøl, Even Hovdhaugen, Kjell Ivar Vannebo, Erik Hansen, Einar Haugen, Ulf Teleman, Alf Hellevik, Lennart Elmevik, Bengt Loman, Baldur Jónsson, Gösta Holm, Ernst Håkon Jahr, Egil Pettersen, Finn-Erik Vinje, Eyvind Fjeld Halvorsen, Ludvig Holm-Olsen, Allan Karker, Carl-Eric Thors og Kjell Venås. Skrive på norsk, svensk og dansk. Einar Lundeby (1914-2011) var ein norsk språkforskar og han var medlem av Norsk språkråd.
NOK: 150,00  Boknr: 528105
Oslo 1963. Samlaget. 8vo. 308 s. Hefta m. originalt omslag. Kvit rygg. Helsing. Litt slitasje på omslaget. M. a. om Bjørnson og Vinje, Garborg og Ibsen, Jens Tvedt, Olaf Norli. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 54635
Oslo 1974. Samlaget. Orion-bøkene. 8vo. 91 s. Hefta med originalt omslag. Blå/grøn/gul rygg med svart tekst. Pen. Om m.a.: Vinje, Koht, Nygard, Olav Midttun og Arne Falk. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 84596
Oslo 1974. Det Norske Samlaget. 8vo. 90 (+6) s. Limhefta. Illustrert rygg i fargane turkis, lys grøn, svart og gul med svart ryggtittel. Litt smuss på toppsnittet. Generelt litt gulna, men pen. Vi møter talaren Sigmund Skard. Han er av dei få som lagar talar som kan trykkjast lenge etterpå. Mellom anna inneheld boka minnetalen til Vinje, Halvdan Koht, Olav Nygard og Olav Aukrust. Dessutan stemnetalen til ungdomsstemna og avskilstalen til dei fer. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 521206
Oslo 1930. Nasjonalforlaget A. S. Liten 8vo. 256 s. Illustrert med svart/kvit-vignettar av Kristofer Eriksen. Originalbind. Raud med gyllen ryggtittel og dekor. Burgunder toppsnitt. Normal slitasje. I generelt god stand. Aasmund Olavsson Vinje (1818-1870) var forfattar, avisredaktør og jurist. Han skreiv på nynorsk, og er rekna som ein av landets mest nyskapande journalistar og folkekjære lyrikarar. Han nytta fleire sjangrar, mellom anna dikt, forteljingar, essay, kåseri og reiseskildringar. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 553229
Oslo 1972. Samlaget. Orion-bøkene. Pocketformat. 298 (+ 1 + 5) s. Oransje rygg med svart skrift. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 211677
Oslo 1972. Samlaget. Orion-bøkene. Pocketformat. 298 (+ 1 + 5) s. Oransje rygg med svart skrift. Pen. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 343746
Originalband. Smussomslag med små rifter. Grå rygg. 243 s. Oktav. Namnetrekk. Understrekingar med penn. Boka pen. Begge målføre.
NOK: 150,00  Boknr: 50518
Oslo 1897. Samlaget. 8vo. 446+V s. Halvskinn privatbind. Brun rygg u. tekst. Ei solid bok. A. O. Vinjes Skrifter i Utval. 3dje Bandet. Trykt i Oslo Prenteverk. Nynorsk.
NOK: 220,00  Boknr: 54730
Oslo 1927. J. W. Cappelens forlag. 8vo. 112 (+ 2)s. Originalbind, marineblå rygg m. gylle mønster og tittel. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 600126
Oslo 1927. 8vo. 112 s. Hefta m. originalt omslag. Lys rygg m. svart tekst. Uspretta. Pen. Etterlate arbeid, utg. av Olav Midttun. Nynorsk.
NOK: 130,00  Boknr: 78301
Oslo 1927. Cappelen. 8vo. 112 s. Hefta. Uspretta. Originalt lys beige omslag med teikning, svart ryggtittel. Smusstittelsida og tittelsida er samanklistra, elles er boka i bra stand. Etterlate arbeid, utgjeve av Olav Midttun. Landsmål.
NOK: 150,00  Boknr: 514526
Kristiania 1916-21. Cappelen. Store 8vo. Illustrert med nokre bilete. Grøne heilsjirtingsbind med gullfarga ryggtitlar. Tre av bande er forsatsen framme teken ut. Blekkmerke i sidesnitta. Eit solid og godt sett til ein hyggeleg pris. "Denne utgaava av A. O Vinje: Skrifte i Samling har kand. Mag. Olav Midttun stade for". Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 906387
Kristiania 1916-21. Cappelen. Store 8vo. Illustrert med nokre bilete. Originale blågrøne ryggsjirtingbind med ryggdekor. Samtidige namnetrekk. Ørlite slitasje øvst i ryggen på eit par av banda, men i det heile eitt sett i god stand. "Denne utgaava av A. O Vinje: Skrifte i Samling har kand. Mag. Olav Midttun stade for". Nynorsk.
NOK: 650,00  Boknr: 98605
Oslo 1944. Cappelen. 2. bandet. 8vo. 434 (+ 2) s. Originalbd. med raud, noko bleika rygg. Blå ryggfelt. Omslaget noko prega av bruk. Materien er ørlite bleika, men er elles i god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 216069
Oslo 1932. Det Norske Samlaget. Tolvte utgaava. Liten 8vo. 92 (+ 4) s. Hefta. Lyst omslag. Svart ryggskrift. Julehelsing på tittelbladet. I god stand. Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 91017
Oslo 1917. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 92 (+ 4) s. Hefta. Rosa omslag. Svart ryggskrift. Namnetrekk på framsida. Små bruksspor på omslaget. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 205999
Christiania 1868. Samlaget. 8vo. 94 s. Lause ark, materie samla i solid grøn eske. Tittel og forfattar med gyllen skrift på lokket. Namnetrekk. Gotisk skrift. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 71371
Christiania 1868. Samlaget.. Liten 8vo. 94 s. Privatbind. Grøn rygg m. dekorstriper og gyllen tekst. Litt slitasje, rift i tittelsida. Gotisk skrift. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 91527
Kristiania 1905. Liten 8vo. 94 s. Hefta m. originalt omslag. Brun rygg m. svart tekst. Nokre blyantkommentarar. Rifter nedst i ryggen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 57558
Kristiania 1873. Samlaget. 8vo. 96 s. Originalbind. Grå, solbleika sjirtingrygg u. tekst. Dekorert framside. Materien pen. Gotisk skrift. Nynorsk.
NOK: 300,00  Boknr: 86010
Oslo 1951. Mittet. 8vo. 141 s. Originlabind. Brun rygg med gyllen tekst. Eigarstempel på smusstittelbladet. Pen. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 85317
Oslo 1951. Mittet. 8vo. 141 s. Originlabind. Brun rygg med gyllen tekst. Liten svak kaffiflekk på tre sider midt i boka, elles pen. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 902200
Oslo 1951. Mittet. 8vo. 141 s. Illustrert. Originalbind. Gråleg smussomslag med raud ryggteittel. Helsing på forsatsen. I god stand. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 912265
Oslo 1968. Noregs Boklag 8vo. 132 (+1) s. Illustrert. Originalbind. Grønt smussomslag med svart ryggteittel. I god stand. Levande dikting. Band 4. Utgåve ved Reidar Djupedal. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 912267
Kristiania 1884. Utgjeve av Det Norske Samlaget. Trykt i Ringvolds Boktrykkeri. Høg 8vo. 560. Samtidig brunt skinnryggbind. I god stand. Fraktur. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 902683
Originalt omslag. 299 s. Vedlegg: Gåvekort frå Dag og Tid i 1972.
NOK: 100,00  Boknr: 44524
Kristiania 1903. Aschehoug. Liten 8vo. 399 (+ 1) s. Privatbind. Grøn rygg med gyllen tekst. I god stand. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 99302
Bergen 1969. Eide Forlag. 8vo. XIII, 202 s. Hefta. Lyst og grønt omslag med svart ryggskrift. Små rustmerke på framsida, litt falma omslag, materien i god stand. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 904673
Oslo 1927. Cappelen. 8vo. 112 s. Originalbind. Blå shirtingsrygg m. gyllen tekst. I god stand. Etterlate arbeid, utgjeve av Olav Midttun. Nynorsk.
NOK: 200,00  Boknr: 540309
Oslo 1951. Mittet. 8vo. 141 s. Limhefta. Fleirfarga rygg med raud skrift. Litt slitt i kantane elles ei fin bok. "Tresnitt av Harald Kihle. Tegninger av Henrik Sørensen". Nynorsk.
NOK: 150,00  Boknr: 500492
Oslo 1927. Cappelen. Stor 8vo. 112 s. Originalt blått ryggsjirtingbind med gyllen ryggtekst. Gråstripete overtrekk. I god stand. Etterlate arbeid, utgjeve av Olav Midttun.
NOK: 200,00  Boknr: 909332
Oslo 1906. Norigs ungdomslag og Student-maallaget. 8vo. 48 s. Hefta. Komplett materie. Laust framomslag med rifter. Namnetrekk. I plastlomme. Norske folkeskrifter nr. 28. Nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 901963
Oslo 1960. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 151 (+1)s. Originalt blått granitolbind med gyllen ryggtekst i lyseblått tittelfelt, gyllen og lyseblå stripedekor i ryggen. I god stand. Nynorsk.
NOK: 170,00  Boknr: 911906
Ørsta 2017. Nynorsk kultursentrum. Stor 8vo. 445 s. Hefta. Lyst omslag med svart og blå ryggskrift. Mest som ny. Nynorsk.
NOK: 260,00  Boknr: 910476
Oslo 1993. Det Norske Samlaget. Liten 8vo. 423 (+17) s. Pocket. Beige og lyst omslag med portrett, grå og svart ryggtittel. Litt smuss på dei første sidene, elles mest som ny. 2.utgåva. Fotografisk opptrykk etter 1.utgåva, band I-V ved Olav Midttun. J.W. Cappelens Forlag 1916-21.
NOK: 100,00  Boknr: 516363
Oslo 1933. I hovudkommisjon hjå Noregs Boklag. Stor 8vo. Hefta. 95 s. Laus i ryggen. Fuktmerke på permen. Elles pent brukt. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 101818
Oslo 1989. LNU/Cappelen.8vo. 120 s. Limhefta. Originalt omslag med svart ryggtittel. Pen. Bokmål.
NOK: 140,00  Boknr: 13090
Oslo 1975. Aschehoug. 8vo. 80 s. Stifta. Blågrøn rygg utan skrift. Pent brukt. Nynorsk.
NOK: 90,00  Boknr: 6161
Norge 1970. Universitetsforlaget. 8vo. 236 (+2) s. Illustrert med nokre diagram o.l. Hefta. Originalt raudt og kvitt omslag, kvit rygg med svart og raud ryggtittel. Namnetrekk på smusstittelbladet. Ein del merknader og preg av bruk, men heil. bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 515439
Oslo 1970. Norsk Språknemd skrifter 6. I kommisjon hos J. W. Cappelen Forlag. 8vo. 126 (+ 1) s. Hefta. Omslag med kvit rygg utan skrift. I god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 219559
Oslo 1977. Forbruker- og administrasjonsdepartementet. NKS - Forlaget. 2. opplag. 8vo. 208 s. Hefta. Omslag med kvit rygg. Svart ryggtittel. Namnetrekk. I god stand. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 336284
Oslo 1977. Andre opplaget. NKS-Forlaget. Stor 8vo. 208 s. Illustrert med tabellar og svart/kvit-teikningar. Limhefta. Kvit med svart ryggtittel og illustrasjon på midten. Smuss og lesestriper på ryggen. Smuss på fram- og baksida. Pen. Bokmål.
NOK: 125,00  Boknr: 524536
Oslo 1982. NKS Forlaget. 8vo. 195 s. Hefta. Lyst omslag med svart/raud ryggtittel. Nær som ny. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 335883