Widmark, Gun  Särtryck ur Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1974
Särtryck ur Svenska Landsmål och Svenskt Folkliv 1974
Forfattar:  Widmark, Gun

Uppsala 1975. Almqvist & Wiksell. 8vo. Paginert frå side 100-101. På smusstittelbladet står: «Ingeborg från Gun». Heftet er som nytt. svensk.
#språk