Oslo 2003. Oktober. 8vo. 76 (+4) s. Hefta. Originalt omslag. Forlagsstempel i toppsnittet og ein bokstav skriven på smusstittelbladet, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 12174