(Grude, Nicolai)  Barn av Bugda. Små bygdebrev fra Lars Leira (psevdonym)
Barn av Bugda. Små bygdebrev fra Lars Leira (psevdonym)
Forfattar:  (Grude, Nicolai)

Oslo 1943. Arthur Rosén A.S. 8vo. 276 s. Originalbind. Reparert med raudt limband i ryggen. Litt oppsprukken i innefalsane og eit par stader i materien. Bokmål.
#Folkeminne