(Möte med barnlitteraturen)  Studiehäfte utarbetat vid Svenska Barnboksinstitutet av Lena Kåreland
Studiehäfte utarbetat vid Svenska Barnboksinstitutet av Lena Kåreland
Forfattar:  (Möte med barnlitteraturen)

Sverige 1980. LiberLäromedel Lund. 8vo. 80 s. Hefta. Originalt kvitt omslag, svart ryggtittel. Heftet er som nytt. I serien skrifter utgivna av Svenska Barnboksinsitutet. svensk.
#litt