Kassel 1952. Johannes Stauda-Verlag. 8vo. 122 s. Ryggsjirting originalbind. Brun rygg u. tekst. Med ein del notar. Namnetrekk. Svak slitasje. Gotisk skrift. Tysk.
NOK: 100,00  Boknr: 422940
Oslo 1980. Luther Forlag. 8. opplag. 8vo. 146 s. Hefta. Omslag med blå og brun rygg. Med noter. Namnetrekk. Elles nær som ny. Omslagstittel: Kristen sang fra gospel til salme. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 202830
Oslo 1968. Illustrert. Stor 8vo.120 s. Originalt lyseblått heilsjirtingbind. Falma og laust.
NOK: 55,00  Boknr: 323358
70 s. Hefta. 37 s. med songar. Føreord av Erling Røyneberg. Ein del bilete. Bokmål.
NOK: 65,00  Boknr: 408392
Oslo. Bergen. Tromsø. Universitetsforlaget / Norsk Folkeminnelag. 1975. 8vo. 214 (+ 2) s. Originalbind. Gul tekstilimitasjon. Kvit ryggtittel. Pen bok. Nynorsk.
NOK: 160,00  Boknr: 203788
Utan stad og år. 8vo. 10 s. Kvitt stifta hefte. Kort biografi. Opusfortegnelse. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 211937
Oslo 1977. Norsk Luthersk Forlag A/S. 12mo. 190 s. Hefta. Raudt omslag utan ryggskrift. Eigarnamn. Ørsmå brettar på hjørna, elles i god stand. Bokmål.
NOK: 80,00  Boknr: 205487
Oslo 1966. Faktum Forlag A/S. 4to. 103 (+ 1) s. Originalbind. Blå tekstil med sølvfarga ryggtittel. Små skrap på bakre dekkel, elles pen. Mange bilete.
NOK: 140,00  Boknr: 334492
Leipzig 1906/07. C. F. Kahnt Nachf. 8vo. 189+275 s. Originalbind. Blågrå ryggar m. mørk skrift. Namnetrekk. Svak slitasje. M.a. Hans Huber, Hugo Kaun, Leo Blech, Julius Weismann. Tysk.
NOK: 300,00  Boknr: 420907
36 s. Stifta hefte. Format 11 x 15 cm høgdeformat. God stand. Inneheld mellom andre desse songane: At far min kunne gjera (Åsmund Vinje), Blant alle lande i øst og vest (Ole Vig), Brøyte seg rudning (Vilhelm Krag), Dagen var fager (Lars Eskeland), Dei gamle fjell (Ivar Aasen), Dei stod på Stiklestad (Per Sivle), Dei vil alltid klaga og kyta (Ivar Aaasen), Det Dagast i Noreg (Jens Tvedt), Det folk som fræt vil vera (Elias Blix), Det stig av hav eit alveland (Arne Garborg), Du gamle mor, du sliter arm (Aasmund Vinje), Du herre som er sterk og stor (J.L. Runeberg i Rasmus Flo si omsetjing), Eg levde mellom berg og knaus (Anders Hovden), En ungdom som er sterk og sunn (Bj. Bjørnson), Fagert er landet (Anders Hovden), Fedrane kyrkja i Noregs land (Eklund ved Barstad og Støylen), Fram norske gutar, fram (Ivar Mortensson Egnund), Gud signe Noregs land, (Arne Garborg), Gud signe vårt dyre fedreland (Elias Blix), Handa hans far min (Anders Hovden), Her ser eg fagre fjord og bygder (Aasmund Vinje), Herre Gud, ditt dyre namn og æra (Etter Petter Dass ved Anders Hovden), Himmelseke fader, herleg utan like (Elias Blix), Høyr kor kyrkjeklokka lokkar (Anders Hovden), Ja lat oss strida og lat oss tru. (Arne Garborg), Kunnskap skal styra rike og land (Aasmund Vinje), Kva vi vil, ungdomsflokk? (Etter Chr. Hambro ved B. Sudmann),Lei, milde ljos (Newman ved Peter Hognestad), He heiser vårt flagg (Per Sivle), Med Jesus vil eg fara (Elias Blix), Milde Gud og folkefader (Skard), Min gode fagre barneheim( Sven Moren), Målet hernnar mor (A. Reitan), No er det plantefest (Anders Hovden), No livnar det i lundar (Elias Blix), Bo Soli bakom blåe fjell (Elias Blix), Sjå no er det dag og no er det tid (Per Sivle), Som Vesterhavet det driv mot strand (Anders Hovden), Vakna, vakna! (Lars Eskeland), Å leva det er å elska (Anders Vassbotn).
NOK: 80,00  Boknr: 406707
Utan år. Vest-Agder Ungdomslag. 12mo. 51 s. Originalomslag. Stifta. Litt smuss. Namnetrekk. Materien er heil og fin.
NOK: 100,00  Boknr: 331782
Bøstad 1961. Marius Evejbergs Forlag. 8vo. 55 s. Oransje, stifta hefte. Eit par blad av materien lausna. Nynorsk.
NOK: 75,00  Boknr: 202714
Oslo 1976. Triangelforlaget. 8vo. 255 s. Høgdeformat. Originalt grønt plastomslag. Utan ryggtittel.
NOK: 120,00  Boknr: 325607
694 s. Granitolbd. med orig. smussomslag. Illustrert. Lite format. Tysk.
NOK: 125,00  Boknr: 310434
København 1928. Det Kgl. Vajsenhus' Forl. 12mo. 300 s. Originalbind. Svart rygg m. gyllen skrift. Gyllent snitt. Svak slitasje. Dansk.
NOK: 135,00  Boknr: 423709
Oslo 2000. Verbum. 8vo. 318 s. Originalbind. Blå rygg m. sølvfarga tekst. Namneetikett. Pen. Med notar.
NOK: 100,00  Boknr: 423561
Oslo 1957. Statens ungdoms- og idrettskontor. 8vo. 111 s. Originalbind. Kartonasje med grøn tekstilrygg utan skrift. Nær utan bruksspor. Bokmål.
NOK: 150,00  Boknr: 211244
Oslo 1957. Statens ungdoms og idrettskontor. 8vo. 111s. Originalbind. Grøn sjirtingrygg utan tittel. Litt slitasje.
NOK: 90,00  Boknr: 327324
187 s. Hefta. Omslaget laust framme. Rolf Myklebust sitt eksemplar, namnetrekket hans med kulepenn. Tysk.
NOK: 65,00  Boknr: 408082
Kristiania 1913. Forlagt af Olsens boghandel. Liten 8vo. 192 s. Privatbd. Kartonasje med blå sjirtingrygg. Med preg av bruk. Ryggtrekket er delvis lausna. Eit blad i materien er avrive. Litt oppsprukken i innerfalsane. Namnetrekk. Inneheld kjende og ukjende sangar og dikt. Bidrag av Oehlenschleger, Welhaven, O. Viig, H. Wergeland, Bjørnson m. fl. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 204388
Oslo u.å. Oslo Indremisjon. 12mo. 96 (+ 4) s. Stifta lyst hefte. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 202753
Halden 1942. DNTU, NGU, NSAU. 12mo. 128 s. Hefta med originalt omslag. Stempel på tittelbladet. Små bruksspor.
NOK: 65,00  Boknr: 325319
Oslo 1925. L. M. Berntzen. 12mo. 128 s. Ryggsjirting originalbind. Blå rygg u. skrift. Pen. Bak i boka: Anvisning til ordning av søndagsskoletimen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 421319
London 1878. Sampson Low, Marston, Searle, & Rivington. 550 songar. 12mo. Heilsjirting originalbind. Brun rygg u. tekst. Namnetrekk. Normal slitasje. Engelsk.
NOK: 100,00  Boknr: 413848
Kr.sand S. 1960. Eget forlag 8vo. 148 s. Originalbind. Raud rygg. Litt slitasje i botnsnitt, elles pen. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 413519
Notodden 2002. Landstadinstituttet. 8vo. 191 s. Hefta m. originalt omslag. Blågrå rygg. Som ny. Brosjyre for jubileumsåret vedlagt. Bokmål.
NOK: 225,00  Boknr: 417579
Oslo 1936. Cappelen. 12mo.Lyseraudt kartonasjebind, brunt ryggbind. Boka er svært vellesen, med mykje rabling, spesielt fremst i boka. Men boka er tolleg bra i innbindinga og alle sider er med. Boka inneheld 616 songar og salmer, dei fleste på nynorsk. Godkjend av Kyrkje- og Undervisningsdepartementet ved skriv den 25. juni 1936. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 517183
Seld
O.o. 268 s. Folio. Namnetrekk. Bruksspor på omsl. Omslaget noko laust. Materien fin. M/register. Nynorsk.
NOK: 250,00  Boknr: 36138
Noreg, udatert. Norges sangerlag. Miniatyr. 96 s. Stifta. Lys beige omslag. Etter måten i god stand. Kjente norske songar, med noter til. landsmål.
NOK: 60,00  Boknr: 516626
Oslo 1973. Andaktbokselskapet. 12mo. 156 (+5) s. Mørkeraudt bind, utan ryggtittel. Namnetrekk på forsatsbladet. Nokre få skrivne merknader, litt slitt utanpå, elles i bra stand. Alle songane er med noter.
NOK: 70,00  Boknr: 516753
Oslo 1956.Typografia boktrykkeri. 12mo. 29 (+2) s. Stifta. Gult, brunt og kvitt omslag. Heftet er i svært god stand. Songar på nynorsk og bokmål.
NOK: 90,00  Boknr: 516756
Oslo 1949. Noregs Boklag. 12mo. 36 s. Stifta. Originalt beige omslag. Skade på omslaget, elles i god stand. 62 songar på landsmål og nynorsk. nynorsk.
NOK: 100,00  Boknr: 515556
Fitjar, Seim 1961. Festskrift. 8vo. 135 s. Illustrert med foto og teikningar. Bolk med lysingar. Hefta. Blått omslag utan ryggtittel. Ein del bruksspor. Program ved Håkonnarstemna i Fitjar. Gudstenese i Fitjar kyrkje. Salmar ved gudstenesta. Konsert Musikkselskabet "Harmonien" Kor og orkester. Håkon den gode av Conrad Clausen. Soga om Håkon den gode (Snorre). Øyvind Finnson av Severin Eskeland. Nynorsk.
NOK: 125,00  Boknr: 903162
London 1934. Hutchinson & Co. 4to. 279 (+ 1) + fargeplansjar. Originalbind. Brun rygg med gyllen tekst. I god stand. Dikt. Balladar. Musikk. Engelsk.
NOK: 250,00  Boknr: 914164
Oslo 2000. Aschehoug. 8vo. 272 s. Hefta m originalt omslag. Svart rygg m. kvit tekst. Pen. Bokmål.
NOK: 120,00  Boknr: 84191
Stavanger 2013. 4to. 100 s. Rikt ill., mykje i fargar. Hefta m. originalt omslag. Raud rygg m. sølvfarga tekst. Ulesen. Pen. Bokmål.
NOK: 180,00  Boknr: 82217
Oslo 2002. Harald Aadnevik. 4to. Upaginert. Illustrert. Hefta. Kvit rygg utan skrift. I god stand.
NOK: 180,00  Boknr: 97081
Bergen 1925/1927. John Grieg. Stor 4to. 187+96+XXXXV s. Mange ill. musikknotar, noko i fargar. Grå sjirtingryggbind med ryggtekst på brun etikett. Namnetrekk. Eit par brettar på framre forsats og første tittelblad, elles ei solid og fin bok. Begge målformer. Bokmål.
NOK: 550,00  Boknr: 99683
Åmli 2018. Åmli Boknemnd. Stor 8vo. Kvadratformat. 319 s. Rikt illustrert med foto, musikknotar, kart og faksimilar. Originalbind. Brunleg og svart smussomslag med kvit og gul ryggtekst. Mest som ny. Nynorsk.
NOK: 400,00  Boknr: 917933
Seld
Trondheim 2008. Tapir akademisk forlag. Stor 8vo. 319 s. Rikt illustrert. Hefta. Blålilla omslag med kvit og gul ryggtittel. Mest som ny. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 903385
Oslo 1974. Tiden Norsk Forlag. 8vo. 83 s. Musikknotar. Lyst Kartonasjebind svart ryggskrift. Stempel. Nummerlapp på ryggen. Elles i god stand. Bokmål.
NOK: 160,00  Boknr: 902770
Oslo 1985. 8vo. 104 s. Nokre ill. Stifta m. originalt omslag. Svart rygg. Litt slitasje. Bokmål.
NOK: 100,00  Boknr: 83984
Edinburgh/Glasgow. U.å. E. Köhler. Liten 8vo. 32 s. Stifta m. originalt omslag. Grå rygg m. slitasje. Engelsk.
NOK: 120,00  Boknr: 39106
Oslo 2016. Gyldendal. Gyldendal Barn & Ungdom. 8vo. 342 (+2, +8 blanke) s. Litt illustrert med kart og musikknoter. Illustrerte forsatsar. Originalbind. Smussomslag. Svart med kvit og lysegrå ryggtittel. Sølvfarga illustrasjon og forlagsmerke nedst. Lysegrått leseband og stempel frå forleggjaren i toppsnittet. Pen. Tone Almhjell (f. 1973) er ein norsk barnebokforfattar innan fantasy-sjangeren, tidlegare journalist. Dette er den andre romanen hennar, først utgjeve på engelsk. Niklas var berre fem år då mora døydde, og etter hennar død skjedde det skumle ting på Sommerhjell. Bokmål.
NOK: 200,00  Boknr: 553001
Steinkjer. U.å. M. J. Alstad. 8vo. 85 s. Originalbind. Burgunder rygg u. tekst. Notat bak i boka. Litt slitasje. Med enkle notar.
NOK: 150,00  Boknr: 65716
Oslo 1983. Ebury Press. 4to. Ulik pag. Originalbind. Smussomslag. Svarte ryggar m. gul/kvit tekst. Mange ill., mykje i fargar. Pene. Bokmål.
NOK: 400,00  Boknr: 68290
Oslo. Bergen. Tromsø. Universitetsforlaget / Norsk Folkeminnelag. 1975. 8vo. 214 (+ 2) s. Illustrert. Musikknotar. Originalbind. Gul tekstilimitasjon. Kvit ryggtittel. Namnetrekk, elles i god st. ISBN: 82-00-27127-7.
NOK: 140,00  Boknr: 13648