Teaterlokalet. En rettleiing. Utgitt av Riksteateret
Teaterlokalet. En rettleiing. Utgitt av Riksteateret

Oslo u.å. Lyst stifta hefte. 8vo. 24 s. + 8 s. annonser. Forord av Frits von der Lippe.
#Teaterhistorie