Sovjetunionens Kommunistiske Partis (Bolsjevikenes) historie. Kort fremstilling. Utarbeidd av et utvalg nedsatt av SUK(b)s sentralkomite. Godkjent av SUK(b)s sentralkomite.
Sovjetunionens Kommunistiske Partis (Bolsjevikenes) historie. Kort fremstilling. Utarbeidd av et utvalg nedsatt av SUK(b)s sentralkomite. Godkjent av SUK(b)s sentralkomite.

Oslo 1939. Internasjonalt Arbeiderforlag. 8vo. 353 s. Hefta. Permen vantar. Med deweynr. 947. Elles pent brukt. Bokmål.
#Verda