Utvikling av omsorg - gjennom avvikling av en institusjon. Min nye hverdag
Utvikling av omsorg - gjennom avvikling av en institusjon. Min nye hverdag

Oslo 1990 Sosialdepartementet. 8vo. 39 s. pluss vedlagt "Opplæringsplan". Lyseblått stifta hefte. Bokmål.
#Medisin/helse