Europa, verda og vi. Særprent av Syn og Segn 1962
Europa, verda og vi. Særprent av Syn og Segn 1962

11 s. Hefta. Oktav. Pen. Nynorsk.
#Norsk