NYNORSK ANTIKVARIAT

Medlem av Norsk
Antikvarbokhandlerforening

Om oss


Nynorsk Antikvariat vart starta i 1989. Vi gjev ut katalogar over nyinnkjøpte bøker kvar månad og papirkatalogar til messer, og stundom elles. Forretninga har kontoradresse i Tvedestrand. Vi satsar mykje på nettsal via www.antikvariat.net. Bøkene våre finn du på "boksøk" og på www.nynorskantikvariat.no
Vi har nå 17000 kundar over heile verda, 20 % av omsetninga går til utlandet. Spesielt sel vi mykje til europeiske universitet med skandinaviske institutt.

Antikvarbokhandlar Arne-Ivar Kjerland eig og driv aksjeselskapet Nynorsk Antikvariat. Han og selskapet er medlemmer i Norsk Antikvarbokhandlerforening.

Nynorsk Antikvariat satsar spesielt på å ha eit godt utval av nynorsk litteratur i alle sjangrar, vi legg også mykje vekt på å vere oppdaterte på nyare nynorsk bokutgjeving. Men vi legg og vinn på å ha oversikt over heile den nynorske bokheimen frå klassikarane våre og fram til vår tid.

Elles er vi eit allment antikvariat med eit rikhaldig sortiment av bøker på dei fleste språk, og slett ikkje minst på bokmål!

Nynorsk Antikvariat