Boknøtta nr. 494. Sundag 23.august 2020 
print Sat 22. Aug 20 18:31

Denne gongen skal vi fram til ein trilogi frå Hardanger som kom i åra 1996-2000. Vi kjem nær både fattige og rike, tenarskap og geistlege, kunstnararar og bønder. Handlinga er lagt til ei tid der spillsjuka herjar, og dei som ikkje eig noko heller ikkje har stort dei skal ha sagt. Dei lyt gjera det som autoritetane i bygda krev, i stort som i smått.

Forfattaren har interessert seg for kjønnsperspektivet i samfunnet og i litteraturen, heilt frå ho skreiv hovudfagsoppgåva si om emnet. Då gjekk ho laus på forfattarskapet til ein markert og omstridd skjønnlitterær forfattarar.

Elles er forfattaren kjend som dramatikar og har arbeidd mykje med scenekunst.

Vi spør etter titlane på dei tre bøkene, samletittelen og namnet på forfattaren.

Send svaret ditt til tinging@nynorskantikvariat.no (eller send SMS til 92829098), innan torsdag 27. august kl. 10.00. Du er med i trekkinga av eit gåvekort på 250 kroner i Nynorsk Antikvariat om du svarar rett.
7.Kingo3.jpg